Wettelijke verdeling

Wat houdt de wettelijke verdeling van een nalatenschap in?

De wettelijke verdeling is van toepassing als de erflater geen testament heeft opgemaakt. Volgens de wet hebben de volgende groepen dan in onderstaande volgorde recht op de erfenis.


Groep 1: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater en hun kinderen

  • De langstlevende echtgenoot krijgt in eerste instantie de hele nalatenschap toebedeeld. De kinderen houden een vordering (het kindsdeel) op de langstlevende echtgenoot. De nalatenschap gaat pas over op de kinderen op het moment dat de langstlevende komt te overlijden.
  • Stiefkinderen erven volgens de regels van de wettelijke verdeling niet. Het is wel mogelijk een stiefkind in een testament tot erfgenaam te benoemen.
  • Als een kind van een erflater reeds is overleden nemen de kinderen van dat overleden kind de plaats in. Zij erven in naam van het overleden kind. Dit noemen we plaatsvervulling.

Groep 2: de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters

Als er geen langstlevende echtgenoot is en er ook geen kinderen zijn, gaat de erfenis naar de leden van de tweede groep. Dit zijn de ouders van de erflater en eventuele broers en zussen.
  • Halfbroers en halfzusters erven ook in deze groep, maar het gaat dan om de helft van wat een volle broer of zus erft.
  • Plaatsvervulling vindt plaats als een broer of zus is overleden. De kinderen van deze zus of broer nemen dan de plaats in.

Groep 3: de grootouders van de erflater

Zijn er geen leden meer uit groep 1 en 2 en is er ook geen sprake van plaatsvervulling dan erven de grootouders van de erflater.

Groep 4: de overgrootouders van de erflater

Zijn er ook geen grootouders meer, dan erven de overgrootouders.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.