Stappenplan erfenis

Zorg voor later geef je vorm in het nu!

Stappenplan erfenis? De NalatenschapsMakelaar helpt mensen in de onzekere tijd na een overlijden hun zaken op orde te krijgen, zodat u met een gerust hart de uitvaart kunt regelen en daarna de nalatenschap kunt afhandelen. Kijk hier voor meer informatie over de eerste periode na een overlijden.

Stap 1

Is er een testament?

Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wettelijke verdeling.

Stap 2

Erfenis aanvaarden?

Kun je een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen? Dit is de volgende belangrijke stap bij de afwikkeling van een nalatenschap. Bekijk hier onze uitleg over het verkrijgen van een erfenis.

Stap 3

Is er een executeur?

De executeur is degene die het testament afhandelt. Deze persoon kan in het testament benoemd zijn of gekozen worden door de erfgenamen, maar kan ook een buitenstaander zijn, zoals wanneer u gebruik maakt van een nalatenschapsmakelaar. De bevoegdheden van de executeur zijn geregeld in de verklaring erfrecht of de verklaring executele.

Stap 4

Verklaring erfrecht?

Een notaris stelt een verklaring van erfrecht op na het overlijden. De notaris controleert of er een testament is en wie de gemachtigde is om de erfenis af te handelen. Er is ook zo iets als een verklaring executele die de executeur rechten verschaft om lopende zaken af te handelen, zoals bijvoorbeeld geld opnemen van een bankrekening. Dit is handig als er een erfgenamenonderzoek moet plaatsvinden en de verklaring erfrecht op zich laat wachten.

Stap 5

Stopzetten lopende zaken

Lopende zaken zoals huren, abonnementen en lidmaatschappen worden stopgezet. Zo worden onnodige kosten bespaard.

Stap 6

Erfenis verdelen

Als de voorgaande stappen zijn doorlopen kan men de erfenis verdelen. De inboedel, schulden, de financiën, de woning, een bedrijf, alles wordt verdeeld volgens de wensen van de erflater of wanneer deze wensen onbekend zijn, volgens de geldende wettelijke regels. Eventuele legaten en codicillen kunnen worden afgehandeld. Soms is het noodzakelijk dat eigendommen worden verkocht, taxaties worden uitgevoerd van waardevolle objecten of onroerend goed. De NalatenschapsMakelaar heeft een complete dienstverlening voor nalatenschapsafwikkeling.

Stap 7

De fiscus en de erfenis

Aan het eind van het proces moet men afrekenen met de fiscus. Men moet over het lopende belastingjaar een overlijdensaangifte indienen en over de erfenis betaalt men erfbelasting.

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.