Ondernemen en de erfenis

Onderneming erfenis? 3 ondernemingsvormen

  • Bij een eenmanszaak drijft iemand de onderneming alleen. Dat is het geval wanneer iemand bijvoorbeeld een zelfstandig beroep uitoefent, zoals notaris, maar het kan ook een webshop of kapper zijn. Een eenmanszaak kan wel personeel in dienst hebben.
  • In het geval van een maatschap of Vennootschap onder firma oefent iemand een beroep uit in samenwerking met anderen ('maten of firmanten'), bijvoorbeeld in een advocatenkantoor. Vaak is er in dat geval een samenwerkingscontract opgesteld.
  • Bij een commanditaire vennootschap zijn er naast de beherende vennoten, stille vennoten die alleen geld in de onderneming inbrengen.

Al deze ondernemingen worden voor rekening en risico van de eigenaren gedreven. De schulden, het vermogen en bezittingen komen bij overlijden toe aan de erfgenamen. In veel gevallen nemen de overgebleven maten, firmanten of vennoten de deelname van de overledene over. De waarde van die deelname komt toe aan de erfgenamen. Dit noemen we verblijvingsbeding. De bovengenoemde ondernemingen vallen allemaal onder de regels van de Inkomstenbelasting.


Besloten Vennootschap

Een besloten vennootschap kan iemand alleen of samen met anderen oprichten. Voor de oprichting heeft u een notaris nodig. In de notariële akte wordt onder meer vastgelegd hoeveel aandelen elk van de oprichters krijgt. De b.v. wordt beschouwd als een rechtspersoon en betaalt over de winst vennootschapsbelasting. Wanneer een aandeelhouder komt te overlijden, gaan de aandelen naar de erfgenamen. Laat u goed informeren over de ontstane situatie in het geval u aandelen erft.


Een som geld strekkende tot billijke vergoeding voor in het bedrijf geleverde arbeid

Een kind heeft soms jarenlang zonder loon of tegen een te laag loon in de onderneming of in de huishouding van zijn ouders gewerkt. Dit komt vaak voor in de landbouw. Deze kinderen hebben het recht op de aanspraak tot "een som geld strekkende tot billijke vergoeding voor in de onderneming geleverde arbeid" Stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen en aangetrouwde kinderen vallen allemaal onder deze regeling. Het maakt daarbij niet uit in wat voor onderneming ze gewerkt hebben. De vergoeding geldt vanaf het moment dat een kind achttien is.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.