Erfenis aanvaarden of verwerpen

Verdeling nalatenschap

De verdeling van een nalatenschap is een forse klus. Wij hebben veel ervaring met het verdelen van nalatenschappen en helpen jou graag verder.

Neem contact op
×

Hoe doe je dat – de verdeling van de nalatenschap?

Als iemand is overleden gaat diens hele bezit en ook diens schulden naar de erfgenamen. Het kan gaan over banktegoeden, over een koopwoning, een auto, een inboedel, soms ook kostbare zaken als kunstvoorwerpen of dure sieraden. Maar als erfgenaam erf je niet alleen het bezit, je moet ook alles regelen wat er na een overlijden te regelen valt: de uitvaart, administratie uitzoeken, abonnementen opzeggen, bankzaken, belastingzaken, spullen verkopen. Je zóu denken, als dat allemaal gebeurd is, dan kunnen we beginnen aan de verdeling nalatenschap. Maar wees voorzichtig!

Erfenis verwerpen met minderjarige kinderen

Wie mag beslissen hoe de erfenis wordt verdeeld?

Je kunt niet zomaar gaan verdelen. En het is zeker niet zo dat elke erfgenaam dat mag beslissen. Als er een testament is en daarin een executeur is benoemd, dan heeft deze tot taak alles te regelen en bijv. ook te zorgen dat de schulden betaald worden. Maar niet elke executeur mag ook echt verdelen – dat is afhankelijk van wat er precies in het testament staat. Een zogenaamde ‘beheersexecuteur’ moet zulke belangrijke beslissingen altijd in overleg met de erfgenamen nemen. Alleen een ‘afwikkelingsbewindvoerder’ mag zelf beslissen én verdelen. Als er geen executeur benoemd is, moeten de erfgenamen het samen regelen en over de beslissing van de verdeling moeten ze het dan allemaal eens zijn. Dus niet: ‘meeste stemmen gelden’ – nee, echt állemaal eens.

Het lukt in de praktijk niet altijd om het hier eens over te worden. Een optie is dan om samen een onafhankelijke, objectieve gevolmachtigde aan te stellen, zoals De NalatenschapsMakelaar. Die zal dan namens de erfgenamen, met oog voor ieders belang, de zaken regelen.

Neem contact op

Zes valkuilen bij verdeling nalatenschap

Zes valkuilen bij verdeling nalatenschap

Wat kan er allemaal mis gaan? We noemen de zes belangrijkste valkuilen.

  1. Je gaat al verdelen voordat alle erfgenamen het eens zijn, zodat de kans groot is dat je daarna onenigheid krijgt.
  2. Je gaat al verdelen voor je exact weet hoeveel er eigenlijk te verdelen is. Weet je zeker dat er geen schulden zijn, en dat er geen rekeningen meer komen? Sommige schulden blijken pas lang na overlijden, bijvoorbeeld bij de belasting of postorderbedrijven. Zoek het goed uit, misschien is de erfenis wel negatief en kun je beter beneficiair aanvaarden?
  3. Weet je zeker welk deel van de erfenis voor de erfgenamen is? In menig testament staan ook ‘legaten’ benoemd, meestal een geldbedrag dat aan iemand of een goed doel wordt nagelaten. Deze legaten moeten eerst uitbetaald worden, wat resteert is voor de erfgenamen.
  4. Er kunnen bijzondere verplichtingen zijn, die soms pas later blijken. Zo kan er nog een vordering zijn van de kinderen van een eerder overleden partner, of een verplichting uit een zogenaamd, ‘tweetrapstestament’. Zoek dus zorgvuldig uit welke bedragen allemaal als eerste uitbetaald moeten worden vóór verdeling van de nalatenschap mogelijk wordt.
  5. Ook de inboedel moet verdeeld worden. Zijn er zaken bij van financiële waarde? Als iemand zoiets wil hebben, moet die de waarde dan ‘terugbetalen’ aan de andere erfgenamen? En hoe bepaal je de verdeling van spullen van emotionele waarde? Is er soms een codicil? De verdeling van de inboedel kan een enorm struikelblok zijn.
  6. Tot slot: de belasting – vergeet niet dat er vaak erfbelasting verschuldigd is – de executeur is daar persoonlijk verantwoordelijk voor en anders zijn de erfgenamen dat. En vaak komt er ook nog een laatste aanslag inkomstenbelasting.

Neem contact op

Waar moet je extra op letten bij verdeling nalatenschap?

Zorgvuldigheid is van groot belang bij de verdeling van een erfenis. Voor je het weet maak je (dure) fouten. Naast de voornoemde valkuilen kan er nog van alles misgaan. Voor de afwikkeling van een erfenis heb je nu eenmaal verstand van zaken nodig.

Neem contact op

Verdeling nalatenschap? De NalatenschapsMakelaar weet de weg!

Wij hebben veel ervaring met het afwikkelen en verdelen van nalatenschappen. We weten wat ons te doen staat en hebben de antwoorden op vragen. We hebben al veel bijzondere situaties meegemaakt en weten hoe we het aan moeten pakken. Vraag ons om advies of laat ons als gevolmachtigde de nalatenschap helemaal afwikkelen en jou ontzorgen!

Het aanstellen van de NalatenschapsMakelaar als adviseur of gevolmachtigde geeft erfgenamen veel rust – wij handelen alles goed en zorgvuldig voor je af.

Neem contact op

Klantervaringen

review sterren

Anoniem

“Ik heb buitengewoon veel respect voor de professionele manier waarop jij de moeilijke nalatenschap hebt afgewikkeld. Met name de omgang met emotionele en soms onredelijke erfgenamen ging er goed. Het was erg prettig om met jou samen te werken .Je verstaat je vak, en bent vlot in het nemen van de benodigde acties,  blijft ze opvolgen tot het naar tevredenheid is afgewikkeld. Haar verslaglegging en rapportages over de voortgang waren duidelijk en op tijd.”

review sterren

Anoniem

“Je bent een grote steun voor me geweest. Ik was zelf een heel eind gekomen, maar toen ik bang werd om fouten te gaan maken, heb ik jou ingeschakeld. Dat heef me een hoop rust gegeven en het heeft uiteindelijk geleid tot een aantal kwijtscheldingen. Ik kan nu verder. Ik zou iedereen, die het even niet ziet zitten hoe nu verder, aanraden met de Nalatenschapsmakelaar in zee te gaan. Nogmaals mijn hartelijke dank voor je hulp.”

review sterren

Anoniem

“Toen mijn moeder overleed, had ik de taak als executeur de nalatenschap af te handelen. Mijn moeder had in haar testament twee van haar kinderen onterfd. Net zoals bij de erfenis van onze vader zou dit aanleiding kunnen zijn tot grote emotionele spanningen tussen de nabestaanden onderling. Na her en der wat advies ingewonnen te hebben kwamen we uit bij Harriët Verkleij van de NalatenschapsMakelaar. Door haar grote kennis van zaken en tactvol optreden zijn we in staat geweest de nalatenschap snel en vrijwel probleemloos af te handelen. We kunnen Harriët van harte aanbevelen.”

Veelgezochte onderwerpen

Lees het antwoord op veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag? Neem dan contact op.

Wat is het recht van beraad?
Het recht van beraad is de wettelijke bedenktermijn van drie maanden, waarin je als erfgenaam de tijd krijgt om te beslissen over het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Langer nadenken mag ook, maar dan mogen de schuldeisers zich wel bij je melden.
Beneficiair aanvaarden via de rechtbank?
Je moet inderdaad een formele verklaring indienen bij de rechtbank, daarna krijg je een akte als bewijs dat je beneficiair hebt aanvaard. Bij de afwikkeling van de erfenis – dat heet dan vereffening – moet je dan een vastgestelde procedure volgen.
Erf je zelf wel wat als je beneficiair aanvaardt?
Het kan zijn dat de hele nalatenschap opgaat aan betaling van schulden. Dan blijft er dus niets voor jou over om te erven, maar je hebt ook geen last van de schulden. Als de schulden minder zijn dan de nalatenschap, is het overschot alsnog voor de erfgenamen.
Wat is een boedelregister?
Dat is een openbaar register, per rechtbank, waarin bepaalde gegevens van opengevallen nalatenschappen zijn opgenomen. Zoals welke notaris zich met de nalatenschap bezighoudt en welke erfgenamen de erfenis hebben aanvaard (zuiver of beneficiair).

De NalatenschapsMakelaar veelgezochte onderwerpen

Neem contact op

030 – 800 79 66

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op