Erfenis verdelen met ruzie

Erfenis verdelen met ruzie

Ruzie om de erfenis - helaas komt dit erg vaak voor. Denk jij dat het wel eens mis zou kunnen lopen rond de erfenis waar jij bij betrokken bent? En wil je dat voorkomen? Wij kunnen helpen.

Neem contact op
×

Neutraal en transparant

Wij zijn als NalatenschapsMakelaar neutraal en kunnen met onze kennis en ervaring bemiddelen bij (dreigende) conflicten. Daarbij zijn we transparant in wat we doen.

Icons-home

Erger voorkomen

Het komt voor dat families ons erbij vragen omdat de afwikkeling stroef gaat en ze de onderlinge verhoudingen niet verder op scherp willen zetten. Het feit dat er een neutrale buitenstaander bij betrokken wordt, is soms al genoeg. Een optie is ook om ons een volmacht te geven om de erfenis af te handelen voor alle erfgenamen samen.

Icons-glasses

Bemiddeling

Andere families benaderen de Nalatenschapmakelaar als de situatie al geëscaleerd is. We beginnen met de situatie in kaart te brengen en gaan het gesprek aan met alle partijen. Het doel is dan om de nalatenschap zo transparant en zo soepel als mogelijk samen af te wikkelen, dit uiteraard met oog voor alle belangen.

Icons-document

Vertegenwoordiging van één erfgenaam

Het gebeurt ook dat we namens één van de erfgenamen de nalatenschap afwikkelen, samen met de andere erfgenamen. Soms kunnen mensen de situatie niet aan, of wonen in het buitenland, en dan is een professionele vertegenwoordiger zeker een goede en voorstandige optie.

Wie mag beslissingen nemen

Wie mag beslissingen nemen?

Wanneer er geen testament is dan zijn alle erfgenamen tesamen verantwoordelijk voor de afwikkeling en moeten zijn ook samen de beslissingen nemen. De beslissingen kunnen alleen genomen worden als iedereen het ermee eens is. Dat is niet altijd gemakkelijk en kan de afwikkeling enorm traineren. Met een executeur (benoemd in het testament) of gevolmachtigde namens alle erven is dat makkelijker. Deze executeur/gevolmachtigde heeft veel bevoegdheden om de nalatenschap af te wikkelen.

Neem contact op

Voorbeeld heb je een graaiende broer

Voorbeeld: graaiende broer?

We werden benaderd door een vrouw, wiens broer lange tijd de financiën van hun moeder had verzorgd. Toen moeder overleed, bleek dat er geen geld meer was. De vrouw wist echter dat er kort tevoren nog een vette spaarrekening was en riep onze hulp in. We ontdekten bij de bank dat er veel geld van de rekening van moeder naar zoon was overgemaakt. Giften, zei zoon. Of had hij het zelf zo geregeld? Bewijs ontbrak. We besloten een advocaat in te schakelen en toen bond broer in. Zus wilde geen escalatie en er kwam een financieel compromis.

Neem contact op

Veelgezochte onderwerpen

Lees het antwoord op veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag? Neem dan contact op.

Wat is de legitieme portie?
Kinderen die door hun ouder(s) zijn onterfd, hebben toch recht op de zogenaamde legitieme portie. Dit is de helft van het wettelijke kindsdeel. De legitieme portie is alleen een geldbedrag; een onterfd kind kan geen goederen opeisen. Ook de legitieme portie is pas op te eisen als de langstlevende partner is overleden. Het onterfde kind moet wel binnen vijf jaar na overlijden van de ouder kenbaar maken dat hij/zij daarop aanspraak maakt.
Hoe wordt de legitieme portie berekend?
De basis van ‘de legitieme’ is de helft van het wettelijk kindsdeel. Dat is een deel van de nalatenschap, zoals die kan worden vastgesteld op moment van overlijden van de erflater. Als de erflater tijdens zijn leven schenkingen heeft gedaan, worden die meegeteld voor de berekening van de legitieme, het onterfde kind heeft ook recht op een deel van die schenkingen. Soms is zo’n berekening dan ook een hele klus.
Wat is een turbo-executeur?
Als een executeur ook testamentair is benoemd tot afwikkelingsbewindvoerder, wordt deze ook wel turbo-executeur of executeur-met-drie-sterren genoemd. Deze turbo-executeur heeft de meeste bevoegdheden. Deze mag de koopwoning verkopen zonder dat alle erfgenamen het eens zijn over de verkoopprijs tot aan verdeling van de erfenis aan toe.
Mantelzorgvergoeding uit erfenis
Onder bepaalde voorwaarden kan een kind dat een zieke ouder heeft verzorgd, daarvoor een zogenaamde ‘som ineens’ krijgen uit de nalatenschap, als een billijke vergoeding voor verrichte arbeid.

De NalatenschapsMakelaar veelgezochte onderwerpen

Neem contact op

030 – 800 79 66

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op