Afwikkeling nalatenschap

Afwikkeling nalatenschap

Bij het overlijden van een dierbare moet er veel geregeld worden en zijn er veel beslissingen te nemen. Dat is in zo'n verdrietige tijd niet altijd gemakkelijk.

Neem contact op
×

Wat kunnen we voor je doen?

De NalatenschapsMakelaar kan jou en de andere betrokkenen veel werk en zorgen uit handen nemen. Soms zijn de erfgenamen (of de executeur) niet in staat om zelf de nalatenschap af te handelen, of ze zien er tegenop.

Icons-home

Benoemen tot gevolmachtigde

Namens alle erfgenamen kunnen we de nalatenschap van A tot Z afwikkelen. We worden dan in de Verklaring van erfrecht opgenomen. Weten wat we precies voor jou kunnen doen? Neem contact op met De NalatenschapsMakelaar.

Icons-glasses

Samen afwikkelen

Wil jij als erfgenaam of als executeur de afwikkeling van de nalatenschap zelf regelen, maar wel met wat steun? Dan kunnen wij als adviseur en vertrouwenspersoon naast je staan, je stapsgewijs door het heel traject gidsen en je helpen waar gewenst.

Icons-document

Advies op maat

Als NalatenschapsMakelaar kunnen we je ook bijstaan op deelterreinen. Wij kunnen je adviseren over de uitleg van het testament, over juridische aspecten, over de bank, de erfbelasting en bij allerhande praktische aangelegenheden.

Simpel of heel ingewikkeld

Simpel – of heel ingewikkeld?

Soms is een afwikkeling nalatenschap heel overzichtelijk. Is er een duidelijk testament en zijn de verhoudingen tussen de erfgenamen goed? Dan is het goed mogelijk dat alles soepel en snel geregeld wordt. Maar er kunnen ook allerlei obstakels zijn. Bijvoorbeeld als een kind is onterfd; dat geeft veel extra emoties en kan ook in praktische zin ingewikkeld zijn. Of als er een vakantiehuis geërfd wordt in het buitenland. Of als de overledene kinderen had van verschillende partners. Of als een van de erfgenamen wilsonbewaam is. Of als er opeens schulden blijken te zijn. We horen vaak redenen als: te weinig tijd of kennis van zaken, of onderlinge familieverhoudingen die niet optimaal zijn.

Neem contact op

Wij geven overzicht

Wij geven overzicht

Een nalatenschap hoeft op zich niet ingewikkeld te zijn, maar is het toch een lastige klus voor de erfgenamen. Zo hebben we onlangs twee jonge zoons van een plotseling overleden alleenstaande vader geholpen. De jongens wisten zich geen raad, niet met hun emoties maar ook niet met wat er nu allemaal op hen afkwam. Hoe moest het allemaal, konden we alsjeblieft helpen? Wij konden al gauw rust brengen, door de regie over te nemen en stap voor stap met hen door te nemen wat er moest gebeuren. Als gevolmachtigde namens de jongens hebben we die hele nalatenschap in rust afgewikkeld.

Neem contact op

Veelgezochte onderwerpen

Lees het antwoord op veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag? Neem dan contact op.

Wat is ‘de wettelijke verdeling’?
Wanneer er geen testament is en de erfgenamen hebben de erfenis aanvaard, vindt de afwikkeling van de nalatenschap volgens de regels van de wet plaats. De echtgenoot van de overledene en eventuele kinderen zijn dan voor gelijke delen erfgenaam. Alle bezit (en schuld) blijft echter bij de echtgenoot, ‘de langstlevende’. De kinderen krijgen hun wettelijk erfdeel in de vorm van een niet-opeisbare vordering op de langstlevende. Deze wordt pas uitbetaald als ook de langstlevende overlijdt. Als er geen echtgenoot is, zijn de kinderen de wettelijke erfgenamen. Als er geen kinderen zijn, zijn de naaste familieleden erfgenaam.
Wat is een legaat?
Een erflater kan in het testament opnemen dat specifieke goederen of een omschreven geldbedrag naar aan een specifieke persoon of organisatie gaat. Bijvoorbeeld € 10.000 aan een goed doel, of een antiek horloge aan die ene dierbare neef.
Wat is een gevolmachtigde?
Als er in het testament geen executeur is aangewezen, moeten de erfgenamen zelf de nalatenschap afwikkelen. Zij kunnen er dan voor kiezen om dit zelf te doen, maar ze kunnen ook iemand aanwijzen die alles namens de erfgenamen gaat regelen, de gevolmachtigde. De erfgenamen geven hiervoor dan een volmacht, soms aan een van de erfgenamen, soms aan een externe professionele persoon. Deze gevolmachtigde is dan bevoegd om de nalatenschap voor de erfgenamen af te wikkelen.
Erft mijn schoonkind ook van mij?
In de meeste testamenten wordt opgenomen dat de erfenis alleen wordt geërfd door het éigen kind, en niet in een gemeenschap van goederen valt. Zo erft het schoonkind dus niet. Dat moet wel in het testament geregeld worden. Anders bestaat de kans dat na een scheiding dit schoonkind recht heeft op de helft van het van jou geërfde geld.

De NalatenschapsMakelaar veelgezochte onderwerpen

Neem contact op

030 – 800 79 66

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op