Hulp bij levenstestament

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een notariële akte. In deze akte zijn de wensen en verzoeken vastgelegd voor het geval iemand wilsonbekwaam wordt. Wilsonbekwaam bent u wanneer u niet meer kunt of wilt handelen. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een ongeluk of ernstige ziekte.

Wat kunt u in een levenstestament laten vastleggen?

Een normaal testament treedt in werking bij overlijden. Het levenstestament treedt in werking bij wilsonbekwaamheid. In het levenstestament worden voorkeuren en wensen vastgelegd over:

  • medische verzorging (donorcodicil, euthanasieverklaring);
  • uw bedrijf en de dagelijkse leiding;
  • uw woning;
  • uw financiën;
  • de benoeming van een bewindvoerder;
  • allerlei andere praktische zaken.

Levensexecuteur

U kunt ervoor kiezen om één of meerdere personen aan te wijzen als levensexecuteur. Deze worden ook wel gevolmachtigden genoemd. Bijvoorbeeld iemand die uw administratie uitvoert en een ander persoon die gesprekspartner is voor de artsen. 

Waarom een levenstestament?

Een levenstestament geeft niet alleen u, maar ook de betrokkenen, zoals artsen en uw familieleden zekerheid over uw wensen. Dit maakt de situatie hoe vervelend en verdrietig ook toch gemakkelijker voor de betrokkenen en het geeft u de zekerheid dat uw wensen gekend en uitgevoerd worden. Een levenstestament is te herroepen zolang u wilsbekwaam bent. Dit doet u ook middels een notariële akte. Lees hier over onze dienstverlening op het gebied van testamenten.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.