Onterven en de legitieme portie

De Legitieme portie

Het is volgens het erfrecht mogelijk kinderen te onterven. Dit moet dan worden vastgelegd in een testament. Toch ontvangen de kinderen dan niet helemaal niets van de erfenis van hun ouders. Zij hebben namelijk recht op de legitieme portie.

In de praktijk is er nog wel eens verwarring over de termen ‘erfdeel (kindsdeel)’ en ‘legitieme portie’. Het erfdeel is dat deel van de nalatenschap waarop een erfgenaam, conform de wettelijke verdeling, recht op zou hebben. Dat is dus het geval als er geen testament is. Is er wel een testament, dan wordt op basis van dat testament de verdeling van de nalatenschap bepaald en kan dus nog steeds sprake zijn van een erfdeel.

Juist in de situatie van een testament, kan ook het onderwerp “legitieme portie” naar voren komen. Op het moment dat wettelijke erfgenamen in een testament onterfd zijn, kunnen deze personen hier toch aanspraak maken op maken. Hiermee kan, ondanks het onterfd zijn in het testament, alsnog aanspraak worden gemaakt op 50% van het erfdeel, waar zonder onterfd te zijn, recht op bestond. Om hier succesvol aanspraak op te kunnen maken is het wel van belang binnen 5 jaar na het ontstaan van de nalatenschap dit recht te doen gelden. In veel gevallen zal echter door de overige erfgenamen of executeur contact worden opgenomen of de “legitieme portie” geclaimd gaat worden omdat de afhandeling van de nalatenschap niet kan worden afgerond totdat duidelijkheid is verkregen of er wel of geen aanspraak op gemaakt zal worden.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.