Legaat, testament en codicil

Legaat bij een erfenis

Een legaat is een uiterste wilsbeschikking, waarin iemand een bepaald goed of geld nalaat aan een persoon of instelling. De NalatenschapsMakelaar inventariseert de beschikbare legaten en voert deze voor u uit, maar kan u ook van dienst zijn bij het opstellen van een legaat en de planning van uw nalatenschap.

De laatste wil in een legaat kan de meest uiteenlopende wensen bevatten, bijvoorbeeld het zoeken van een goed onderkomen voor een papegaai of de Duitse Herder of de donatie van een grote som geld. De NalatenschapsMakelaar bespreekt de gewenste uitvoering met de erfgenamen en de legataris.


Erfenis zonder testament

Zonder testament bepaalt de wettelijke verdeling wie de erfgenamen zijn. Vroeger waren kinderen directe erfgenamen en konden de erfenis nog voor de echtgenoot opeisen. Sinds 2003 is de eerste erfgenaam, de langstlevende ouder en komen kinderen als tweede aan de beurt. Bij een erfenis zonder laatste wil moet er goed gekeken worden wie de erfgenamen zijn, bijvoorbeeld door een erfgenamenonderzoek.

Daarna volgen de wensen van de betrokkenen. Een ouder kan bijvoorbeeld afzien van de wettelijk verkregen erfenis om kinderen te hulp te komen. Al deze zaken zet De NalatenschapsMakelaar voor u op een rij.


Erfenis met testament

In een testament (kijk hier voor soorten testamenten) staat vermeld welke erfgenaam, wat krijgt van de erflater. Bij het testamentregister in Den Haag is opvraagbaar welke testamenten waar en door welke notaris zijn opgesteld. Het testament is samen met een legaat en een eventueel codicil de laatste wil en daarom het uitgangspunt van de afhandeling.

In het testament wordt soms ook een executeur-testamentaire aangewezen. Deze taak mag de executeur weigeren. Het is een verzoek, en geen plicht. De erfgenamen zijn, als de aangewezen executeur de nalatenschap niet wilt afwikkelen, vrij om een externe partij te kiezen. U kunt de NalatenschapsMakelaar ook als executeur benoemen.


Codicil

In een codicil kunt u verklaren wat er met uw organen moet gebeuren na uw dood, maar u kunt er ook in vastleggen dat u sieraden aan iemand schenkt. Geld of onroerende goederen kunnen alleen in een testament worden vastgelegd. in een codicil kunt u wel opschrijven wie de begrafenis moet organiseren en hoe de uitvaart zal verlopen. Een codicil is een volledig handgeschreven document met handtekening en datum. Wij kunnen u van dienst zijn met het opstellen van zowel het testament, een legaat als een codicil.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.