Wat is het kindsdeel?

Wat is het kindsdeel?

Het kindsdeel is het deel van de erfenis waarop een kind volgens de wet recht heeft als één van de ouders overlijdt en er geen testament is. Dit kindsdeel is overigens niet altijd direct opeisbaar. Als de overledene namelijk een nog levende partner heeft, verkrijgt die partner veelal het vruchtgebruik over de kindsdelen. U krijgt uw deel pas in handen zodra ook de langstlevende partner is overleden.

 

De moeder is weduwe

Stel dat uw moeder die weduwe is, overlijdt en zij blijkt geen testament te hebben. U hebt bovendien nog één broer en één zus. Uw kindsdeel bedraagt dan een derde deel van de nalatenschap.

De partner leeft nog

Indien er sprake is van een nog levende partner, dan zouden u en uw broer en zus, net als die partner, ieder recht hebben op een kwart van de nalatenschap. De kinderen kunnen hun deel bovendien pas opeisen zodra de partner, die het vruchtgebruik over de gehele nalatenschap verkrijgt, ook is overleden. Tot die tijd is uw kindsdeel een vordering op die langstlevende partner.

Daarbij heeft het kindsdeel alleen betrekking op het deel van de bezittingen van de overledene zelf. Dus als uw ouders in gemeenschap van goederen getrouwd waren, was de helft van het bezit van uw overleden moeder en maakt u dus aanspraak op een kwart van die helft van het bezit. Het bedraagt dan een achtste deel van het gemeenschappelijke bezit van uw ouders.

In praktijk wordt het begrip kindsdeel nog wel eens ten onrechte gebruikt als men eigenlijk de legitieme portie bedoelt.

Legitieme portie

Indien er sprake is van een testament en u wordt in dat testament onterft, dan heeft u recht op uw legitieme portie en niet op een kindsdeel. Afgezien van enkele specifieke regels met betrekking tot eventuele schenkingen, bedraagt uw legitieme portie dan de helft van het eerder genoemde kindsdeel. U moet daartoe wel binnen 5 jaar na het overlijden zelf aanspraak maken op uw legitieme portie. Net als bij het kindsdeel, krijgt u ook de legitieme portie pas in handen zodra het vruchtgebruik eindigt. Veelal bij het overlijden van de langstlevende partner, soms eerder onder vooraf in het testament omschreven omstandigheden.

Fiscale afhandeling

Hoewel u uw kindsdeel dus niet altijd direct in handen krijgt, moet er in principe al wel erfbelasting betaald worden. Als een eventuele langstlevende partner het vruchtgebruik verkrijgt over uw deel, dan moet die vruchtgebruiker ook de erfbelasting betalen over uw kindsdeel. Voor de inkomstenbelasting behoeft u uw kindsdeel niet mee te tellen in box 3, maar uw kindsdeel wordt gedurende de periode van het vruchtgebruik gerekend tot de bezittingen van de vruchtgebruiker (box 3). Mede om te voorkomen dat het betalen van erfbelasting tot problemen voor de langstlevende partner leidt, bijvoorbeeld omdat het bezit volledig “in de stenen van uw woning zit”, kan het verstandig zijn een testament op te stellen.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.