Internationaal Erfrecht

Geen internationale vererving

Er is geen sprake van internationale vererving als u aan drie voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U woont in Nederland.
 • U heeft al uw bezittingen in Nederland.

Internationale vererving een complexe zaak

Als een erflater niet in Nederland woont of niet de Nederlandse nationaliteit bezit of bezittingen in het buitenland heeft, kan het erfrecht van een ander land op de situatie van toepassing zijn. Het internationaal erfrecht is complex om de volgende redenen:

 • Ieder land kent zijn eigen erfrecht waarmee wordt bepaald, hoe de erfenis moet worden afgewikkeld, wie de erfgenamen zijn, en hoeveel belasting iemand moet betalen.
 • Elk land kent zijn eigen internationale rechtsregels. Als iemand binding heeft met een land, bijvoorbeeld door: nationaliteit, woonplaats, of bezittingen, bepalen de internationale rechtsregels van dat land volgens welk nationaal recht de erfenis of een deel van de erfenis moet worden afgehandeld.

Nederlandse internationale rechtsregels

In een testament kan iemand vastleggen:

 • Of iemand zijn nalatenschap wil laten afhandelen volgens het recht van zijn nationaliteit.
 • Of iemand zijn nalatenschap wil laten afhandelen volgens het recht van zijn woonplaats.

Als er geen testament is, gelden over het algemeen deze regels:

 • De erflater woonde niet in het land van zijn nationaliteit. Als de erflater minder dan vijf jaar in het land woonde, dan gelden de regels van het land van de nationaliteit van de overledene. Heeft de overledene langer dan vijf jaar in het land gewoond dan zijn de regels van het land van zijn laatste verblijfplaats van toepassing.
 • De erflater heeft hechtere banden met een ander land dan waar hij woont, of waarvan zijn nationaliteit is. De erflater heeft hechtere banden door bezittingen, een huwelijk, regelmatig verblijf en sociale contacten. Hij werkt bijvoorbeeld dagelijks in Nederland, is getrouwd met een Nederlander, maar woont net over de grens in België en heeft de Duitse nationaliteit.

Internationale vererving is een ingewikkelde zaak. Neem voor een goed advies contact op met uw regionale nalatenschapsmakelaar.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


  TelefoonVia e-mail

  © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.