Inboedel verdelen bij erfenis

Inboedel verdelen? De inboedel is vaak een emotioneel onderdeel van een erfenis. Naast de economische waarde van bijvoorbeeld een auto, sieraden of een antieke kast, kunnen voorwerpen ook een emotionele waarde hebben voor een specifieke persoon. Wanneer de erflater niets heeft vastgelegd over de verdeling, is goed overleg over de inboedel verdeling belangrijk, zodat er een goede afweging gemaakt kan worden tussen de emotionele en economische belangen. Iemand zal de antieke klok uit het interieur moeten erven, maar een klok is niet door drieën te delen zonder zijn waarde te verliezen. Toch moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een verdeling van de inboedel om die rechtsgeldig te maken. Het is daarom van belang om goed met elkaar te overleggen. Het is vervelend, wanneer de hele nalatenschap is afgehandeld en u krijgt aan het einde toch nog onenigheid over een klok. De NalatenschapsMakelaar streeft als neutrale partij naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling.


Inboedel verdelen: 3 scenario's

Het is mogelijk dat de erflater niets geregeld heeft over wie wat erft. De erfenis en de inboedel moet dan volgens de wettelijke verdeling worden verdeeld.
De erflater heeft in een testament voor sommige bezittingen bepaald wie wat krijgt, maar voor andere bezittingen is het onduidelijk.
De erflater heeft voor alle bezittingen vastgelegd wie wat krijgt, zodat duidelijk is wie wat krijgt.

Wat doen wij voor u?

 • Vaststellen wie waar recht op heeft. Moeten we de wettelijke verdeling volgen of is er een laatste wil waarin een en ander vastgelegd is?
 • Opstellen inboedel lijst van de erfenis. Welke bezittingen moeten verdeeld worden?
 • Taxatie van de inboedel. Vaststellen reële waarde van de eigendommen in het economisch verkeer.
 • Overleg met betrokkenen. Wie wil wat hebben? Wie krijgt wat? Wat moet er verkocht worden?
 • Verdeling inboedel onder erfgenamen.

 • Verkoop van niet toebedeelde bezittingen
 • Verdelen van opgebracht geld aan erfgenamen.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


  TelefoonVia e-mail

  © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.