Hulp bij aangifte erfbelasting

Hulp bij aangifte erfbelasting? Bij de afhandeling van een nalatenschap krijgt u twee keer te maken met de belastingdienst. Een keer bij de aangifte erfbelasting en een keer bij de aangifte overlijdensbelasting.

Hulp bij aangifte erfbelasting?

De belastingdienst stuurt een condoleancebrief naar het adres van de overledene met de vraag om een contactpersoon op te geven voor de aangifte erfbelasting. Als er een executeur aangewezen is, zal hij of zij de rol van contactpersoon vervullen. De aangifte erfbelasting moet op tijd en door alle erfgenamen ingevuld worden. Dit kan in een gezamenlijke aangifte of per erfgenaam. De NalatenschapsMakelaar is u graag van dienst bij het invullen van de aangifte erfbelasting.


Erfbelasting berekenen

Hoeveel erfbelasting u moet betalen is afhankelijk van veel factoren. De volgende vragen moeten onder andere gesteld worden. Welke relatie heeft u tot de erflater? Welk bedrag ontvangt u? Wat is de waarde van bezittingen die u niet verkoopt? Woonde de erfgenaam in het buitenland? In sommige gevallen betaalt u helemaal geen erfbelasting, omdat het bedrag dat u erft lager is dan de vrijstelling die geldt in uw situatie. In sommige bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer een ANBI (algemeen nut beogende instelling) een bedrag erft, hoeft er helemaal geen erfbelasting betaald te worden.


Hulp bij aangifte F-biljet

Enige tijd nadat iemand is overleden stuurt de belastingdienst een uitnodiging naar de erfgenamen om een overlijdensaangifte voor de inkomstenbelasting te doen, het zogenaamde F-biljet. Deze aangifte betreft het belastingjaar waarin de erflater is overleden en gaat per post (dus niet digitaal). Over de inkomsten van de overledene in het jaar van overlijden moet de inkomstenbelasting worden vastgesteld. De NalatenschapsMakelaar is u graag van dienst bij het invullen van deze aangifte.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.