Bent u op zoek naar een executeur?

Heeft u geen geschikte executeur in eigen kring of vreest u onenigheid tussen de erfgenamen? Of wilt u de erfgenamen niet te zwaar belasten na uw overlijden?

Benoem dan uw NalatenschapsMakelaar tot executeur. De NalatenschapsMakelaar handelt uw nalatenschap af met kennis en ervaring en is betrokken bij uw persoonlijke situatie. Persoonlijk contact, deskundigheid en betrouwbaarheid zijn daarbij onze speerpunten. Neem hier contact met ons op.

Wat doen we voor u?

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt veel kijken. Zowel op financieel, juridisch als fiscaal gebied komt er van alles op de erfgenamen af. Naast alle praktische zaken moeten er ook veel beslissingen genomen worden. Een forse klus waar niet iedereen op zit te wachten.

U kunt ervoor kiezen om De NalatenschapsMakelaar in uw testament op te laten nemen als executeur. Dat kunt u doen om uw erfgenamen te ontlasten, of als u denkt dat uw erfgenamen er zelf niet uit zullen komen, door gebrek aan kennis, tijd of onderlinge onenigheid.

Ook mensen zonder kinderen kiezen vaak voor ons als executeur, omdat zij hun vrienden, die immers ongeveer even oud zijn als zijzelf, hier niet mee willen belasten.

Wat zijn de kosten?

De NalatenschapsMakelaar werkt op basis van uurtarief en kan u in een persoonlijk gesprek een toelichting geven op de kosten. Dit behelsen kosten om uw erfenis en nalatenschap goed vast te leggen en de NalatenschapsMakelaar tot executeur te benoemen.

Daarnaast brengt de NalatenschapsMakelaar kosten in rekening voor de afhandeling van uw erfenis na uw overlijden. 

Kosten en notaris

Een laatste wil wordt opgesteld door een notaris. Als landelijke organisatie werken wij samen met de beste notarissen. Wij streven op landelijk niveau naar de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs.

Levenstestament opstellen

In een levenstestament regelt u zaken voor het geval uzelf wilsonbekwaam raakt. In het levenstestament legt u afspraken vast over uw medische verzorging, uw bedrijf en de dagelijkse leiding, uw woning, uw financiën en eventueel de benoeming van een bewindvoerder.

Opstellen legaten en codicillen

oms is een testament niet nodig. U wilt bijvoorbeeld alleen een bepaald geldbedrag nalaten aan een goed doel. Dit kunt u in een legaat regelen. Wij helpen met het opstellen van legaten en codicillen.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.