Hoe zit het met de erfenisbelasting?

Erfenisbelasting? Hoe zit het? Bij een erfenis krijgt u tweemaal met de belastingdienst te maken. Eenmaal voor het invullen van de finale aangifte, het zogenaamde F-biljet, waarmee de laatste aangifte inkomstenbelasting van de overledene wordt gedaan en eenmaal voor de aangifte erfbelasting, waarmee het bedrag dat de erfgenamen aan erfbelasting moeten afstaan wordt vastgesteld. In beide gevallen kan De NalatenschapsMakelaar u helpen bij de afhandeling van deze aangiften. Moet er ook vastgoed verkocht worden of erft u een woning of gebouw? Laat u dan goed informeren over de fiscale gevolgen hiervan. Lees hiervoor ook: advies bij erfenis huis.


Overlijdensaangifte

Zo snel mogelijk na het overlijden stuurt de belastingdienst een F-biljet, waarmee het lopende belastingjaar voor de overledene wordt afgesloten. De daaruit voortkomende betaling mag worden afgetrokken van het te belasten bedrag bij de erfenisbelasting. Lees verder over onze dienstverlening op het gebied van de aangifte overlijdensbelasting.


Erfbelasting

De belastingdienst stuurt tevens een formulier voor betaling van de erfbelasting. Deze belasting wordt betaald over de daadwerkelijk te verkrijgen erfenis. Soms moet u de erfbelasting al betalen voordat u het geldbedrag van de erfenis heeft ontvangen. Nieuwe regels omtrent de erfbelasting zijn in 2010 ingevoerd. 

vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.