Wilt u de erfenis verwerpen? Dat is niet altijd even gemakkelijk. Het risico dat hier fouten worden gemaakt is vrij groot. De hulp inroepen van een NalatenschapsMakelaar in een vroegtijdig stadium is dan ook verstandig.

Erfenis verwerpen met hulp

De NalatenschapsMakelaar helpt u met de erfenis verwerpen en de volledige afhandeling bij de rechtbank. U kunt een erfenis om financiële of emotionele redenen verwerpen. Het kan zijn dat de erfenis voornamelijk uit schulden bestaat en daar wilt u natuurlijk niet voor opdraaien. Maar het kan ook zijn dat de persoon waarvan u erft geen rol meer speelt in uw leven en u liever niets van hem of haar ontvangt.  De andere erfgenamen, mits zij de erfenis ook niet verwerpen, worden dan verantwoordelijk. Breng hen dus zo mogelijk op de hoogte van wat uw plannen zijn. 

Voor de verwerping is het nodig dat u een verklaring aflegt bij een arrondissementsrechtbank in Nederland. De NalatenschapsMakelaar kan u informeren en adviseren over het proces, maar kan ook de hele afhandeling van verwerping bij u uit handen nemen voor zover dat mogelijk is. Wij helpen u graag en u kunt ten allen tijde contact met ons opnemen.

Belangrijk aspect is nog dat bij verwerping de erfenis doorschuift naar uw nakomelingen. Als zij de erfenis ook niet willen ontvangen, moeten zij dus ook verwerpen. Extra lastig is het als er minderjarige nakomelingen zijn, voor hen is toestemming van de kantonrechter nodig om te kunnen verwerpen. Raadpleeg in die situatie altijd uw NalatenschapsMakelaar.  

Erfenis verwerpen

Erfenis verwerpen: Wat doen we voor u?

  • Adviesgesprek en inventarisatie situatie;
  • Aanvragen akte van verwerping;
  • Aanvragen toestemming voor verwerpen van minderjarige(n) bij kantonrechter (wanneer van toepassing);
  • Correspondentie met rechtbank over verwerping.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.