Erfenis verdelen: Wat blijft er over?

Erfenis verdelen? De belastingdienst int een deel van de erfenis als belasting, maar daarmee zijn de financiën niet afgehandeld. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de woning, de spaarloonregeling, aandelen en andere onderdelen van het vermogen. Al deze zaken moeten in kaart worden gebracht en afgehandeld. Wat overblijft wordt verdeeld over de erfgenamen. Lees hier meer over onze dienstverlening op het gebied van de afhandeling van een nalatenschap. De volgende onderdelen kunnen tot het vermogen van de erflater behoren.

De woning

De waarde van de woning wordt vastgesteld door taxatie, onder aftrek van het totaal aan hypotheken, dat op deze woning drukt. Advies bij erfenis huis kunt u inwinnen bij uw regionale nalatenschapsmakelaar.

Roerende goederen

De roerende goederen 'in natura' worden verdeeld. De goederen kunnen ook gedeeltelijk verkocht worden en het opgebrachte bedrag kan worden verdeeld. Het is ook mogelijk een eventuele overbedeling 'ín natura' van één van de partijen te corrigeren met een bedrag in contanten.

Spaargelden en effecten

Van spaargelden en effecten dienen de waarden te worden opgevraagd bij de diverse banken en beleggingsinstellingen. Met name m.b.t. de beleggingen dient men snel een verdeling te maken en te bepalen wie het toekomstige beleggingsrisico gaat lopen.

Kapitaalverzekeringen

De waarde van kapitaalverzekeringen en eventuele studieverzekeringen voor kinderen worden opgegeven door de verzekeringsmaatschappijen waar de verzekeringen zijn gesloten.

Vorderingen

Vorderingen worden voor het nog uitstaande bedrag meegenomen in het vermogen, eventueel onder aftrek van een gedeelte van de vordering. Dit gebeurt wanneer er twijfels zijn over de inbaarheid van de vordering.

Schulden

Het bedrag van de nog openstaande schulden (kredieten) wordt in mindering gebracht op het vermogen. Het saldo van de kredieten dient te worden opgegeven door de desbetreffende kredietinstellingen.

Vind je je antwoord niet?

Bekijk onze antwoorden op de meeste gestelde vragen in onze FAQ

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.


    TelefoonVia e-mail

    © 2021 De Nalatenschapsmakelaar.