De erfenis: (beneficiair) aanvaarden of verwerpen?

Een erfenis aanvaarden of verwerpen, hoe zit dat?

Een dierbare is overleden, of iemand die wat verder van u afstaat. U verwacht of hoopt te erven. Een mooi bedrag, of bezittingen waarop u uw oog al eens hebt laten vallen. De statige Friese klok in de huiskamer, of die mooie armband. De auto. Onroerend goed misschien?

Schulden erven?

In veel gevallen zult u de financiële situatie van de overledene niet heel goed kennen. U weet dan vooraf dus niet waaruit de erfenis zal bestaan. Vraag is dan: valt er eigenlijk wel iets te erven? Want behalve geld en bezittingen bevat elke nalatenschap ook wel wat schulden. Variërend van relatief kleine bedragen zoals een paar onbetaalde rekeningen, tot werkelijk flinke schulden. Financieel nogal een risico, dus.

Keuzemogelijkheden

Maar zijn die schulden niet bekend dan? Nee, niet altijd. Je hebt niet altijd goed zicht op de situatie en schulden bij de belasting of door gokken bijvoorbeeld vind je niet terug op de bankafschriften. Maar ook die schulden kun je erven. En wat nu als er meer schulden zijn dan vermogen? Dan wil je misschien liever niet erven? De wet biedt daarom drie keuzemogelijkheden als het gaat om erfenissen. Je kunt een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Erfenis zuiver aanvaarden

Hebt u geen twijfels over de nalatenschap? Dan kiest u voor zuiver aanvaarden. U accepteert de erfenis dan zonder enig voorbehoud en erft alle bezittingen en schulden. Met het risico dat er onder de streep een tekort is. Let op! U kunt een erfenis al ongewild zuiver aanvaarden door bijvoorbeeld iets te betalen met het pasje van de overledene. Of door de auto vast te verkopen, of dat mooie schilderij mee naar huis te nemen. Wees dus voorzichtig zolang u niet definitief besloten heeft.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden van de erfenis betekent dat u de erfenis wel accepteert, maar zo dat u er niet zelf voor opdraait als er meer schulden blijken te zijn dan bezit.  Bij twijfel is dat de beste keuze. U kunt de nalatenschap dan gewoon afwikkelen, en u hoeft de schulden dan alleen te betalen voor zover de nalatenschap daar de middelen voor biedt. Er blijft dan niets over voor u om te erven, maar u heeft ook geen last van de schulden. Waarom aanvaardt dan niet iedereen beneficiair, voor alle zekerheid? Waarschijnlijk omdat er toch wel wat kosten aan verbonden zijn, vanwege een procedure via de rechtbank die u op de juiste wijze moet volgen.

Erfenis verwerpen

Mogelijk weet u of denkt u te weten dat de overledene grote schulden heeft en dat het financieel dus ongunstig voor u is om de erfenis te aanvaarden. Of u heeft persoonlijke redenen om de erfenis niet te aanvaarden, bijvoorbeeld een slechte relatie met de overledene. In dat geval kunt u de erfenis verwerpen. U krijgt dan helemaal niets. Ook geen foto’s of andere persoonlijke bezittingen. Maar u erft ook geen schulden. Uw nalatenschap wordt in zo’n geval verdeeld over de andere erfgenamen. Let op: als u verwerpt, schuift de erfenis door naar uw nakomelingen.

Lastige keuzes

Erven kan dus een complexe aangelegenheid zijn waarbij het lastig is om de beste optie te kiezen. Onze tip? Zorg altijd dat u inzicht krijgt om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Onderzoek dus eerst of er schulden zijn. U heeft wettelijk drie maanden de tijd om te beslissen wat u gaat doen. Voor hulp en advies kunt u altijd terecht bij De NalatenschapsMakelaar.

© 2021 De Nalatenschapsmakelaar.