Wat is een gevolmachtigde?

×
Ga terug naar het overzicht

De NalatenschapsMakelaar als jouw gevolmachtigde.

“Oh, wat ben ik blij dat ik jou gevonden heb” zegt Sandra.

Sandra is samen met haar broer erfgenaam van haar overleden moeder. Maar beide kinderen hebben hun moeder al heel lang niet meer gezien en ze hebben ook geen prettige herinneringen aan haar. Toen ze hoorden dat moeder was overleden zagen ze er enorm tegenop om haar huis in te moeten gaan, haar spullen en administratie te moeten uitzoeken, alles af te handelen. Ze gingen zoeken wie hen kon helpen en kwamen bij mij uit. Nu heb ik Sandra aan de telefoon nadat ik vandaag voor de eerste keer in het huis van haar moeder ben geweest en een eerste inventarisatie heb gedaan van wat er allemaal is en wat er moet gebeuren. Als ik daar over vertel zegt ze al gauw: “Zó fijn dat jij dit allemaal voor ons doet! Ik had er niet aan moeten dénken om dit zelf te moeten afhandelen. Het is zó veel, en deze materie is zo onbekend voor mij, jij weet tenminste waar je moet beginnen en wat je moet doen.”

Wat is een gevolmachtigde?

Als je iemand een volmacht geeft, dan geef die je die persoon de formele bevoegdheid om namens jou te handelen in een bepaalde situatie. In het erfrecht bedoelen we dan erfgenamen die een gevolmachtigde aanstellen om namens hen, dus met hun volmacht, een nalatenschap af te wikkelen. De volmacht betreft meestal het afwikkelen van de hele nalatenschap. Soms gaat het ook om deelgebieden zoals alleen de administratie, of de verkoop van een woning.

De gevolmachtigde neemt je werk en zorg uit handen!

Wat is het verschil tussen een gevolmachtigde en een executeur?

Als een gevolmachtigde een volmacht heeft gekregen om een nalatenschap geheel af te wikkelen, is dat vrijwel dezelfde rol en positie als een executeur. Een executeur is echter door de erflater zelf benoemd – in diens testament.  Als er geen executeur is, kunnen de erfgenamen zelf een gevolmachtigde aanstellen. Deze kan dan op dezelfde manier optreden namens de erfgenamen.

Soms heeft een executeur van de erflater een zeer brede bevoegdheid gekregen om alles te doen en te beslissen zonder dat de erfgenamen daarbij betrokken hoeven te worden. Er wordt dan ook wel gesproken over de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. De gevolmachtigde wordt echter door de erfgenamen zelf aangesteld, dus de erfgenamen blijven altijd zelf invloed hebben.

Wanneer geef je een volmacht aan een gevolmachtigde?

Er zijn diverse situaties waarin erfgenamen kiezen voor een gevolmachtigde. Soms omdat erfgenamen zelf geen tijd hebben, omdat ze niet genoeg kennis hebben en geen fouten willen maken, omdat er onenigheid is tussen de erfgenamen, noem maar op.

Neem de kinderen van de overleden mijnheer Boeks. De broer en zijn twee zussen hebben geen goede onderlinge band. Er is ook geen ruzie, maar het schuurt wel. Eigenlijk vertrouwen ze elkaar niet goed genoeg om elkaar de afhandeling van de nalatenschap van hun vader toe te vertrouwen. Zij schakelen mij in om namens hen allen te doen wat er gebeuren moet. In deze volmacht staat wel dat ik voor alle belangrijke beslissingen met de erfgenamen moet overleggen, zo houden zij zelf de regie.

Of een groepje mensen die samen erfgenaam zijn van een gemeenschappelijke vriendin. Deze vriendin heeft geen kinderen en heeft alles nagelaten aan haar vrienden. Maar deze mensen kennen elkaar niet zo goed, hebben allemaal een druk leven en de meesten zien op tegen het vele werk. Zij schakelen de NalatenschapMakelaar in om alles te regelen. We spreken wel af dat ze bepaalde taken toch zelf zullen doen, zoals de kleding en sieraden uitzoeken, en het verkopen van enkele kunstwerken, daar hebben ze zelf goede contacten voor.

Tot slot, mijnheer De Geer, hij overleed met achterlating van twee zoons die beide in het buitenland wonen; voor hen is het praktisch onmogelijk om alles zelf af te handelen en daarom schakelen ze ons in als gevolmachtigde.

Wat is het voordeel van een gevolmachtigde?

Het grote voordeel van een gevolmachtigde is dat je als erfgenaam volledig ontzorgd wordt. Bovendien, als je de NalatenschapMakelaar inschakelt, heb je te maken een professional die weet hoe de hazen lopen en op allerlei terrein ervaring heeft. Bovendien hebben wij een groot netwerk van specialisten in geval als er soms specifieke vragen zouden opduiken. Zo is alle benodigde kennis onder handbereik.

Je hebt als erfgenaam dus de rustgevende zekerheid dat alles ook goed gebeurt.

Zijn er ook nadelen aan het inschakelen van een gevolmachtigde?

Eigenlijk niet. Of het moet zijn dat deze een factuur zal indienen. Maar omdat het een professional is, die deskundig is en de weg kent, werkt een gevolmachtigde ook snel en efficiënt. De afwikkeling gaat dus soepel. Bovendien verminder je zo de kans op (dure) fouten. Je zou kunnen zeggen dat een goede gevolmachtigde zichzelf terugverdient in rust, tijd en voorkomen van andere kosten.

Hoe regel je zo’n volmacht?

Als je als erfgenaam/erfgenamen iemand hebt gevonden die je als gevolmachtigde aan wilt stellen, laat je dat weten aan de notaris. Die neemt de gevolmachtigde dan op in de Verklaring van Erfrecht. Met die verklaring kan de gevolmachtigde bij externe instanties als de bank, de verzekering, de hypotheekverstrekker etc. aantonen dat zij/hij de bevoegdheid heeft om namens de erfgenamen de afwikkeling te regelen.

Geef je als erfgenaam met een volmacht je eigen invloed helemaal uit handen?  

Het korte antwoord is: nee. Een volmacht kan allerlei vormen hebben. Soms heeft een gevolmachtigde de volledige volmacht, soms ook een gedeeltelijke volmacht voor alleen bepaalde taken. Een optie is ook een volmacht met bepaalde voorwaarden, bijv. tot een bepaalde financiële grens mag de gevolmachtigde zelf beslissen, boven dat bedrag moeten de erfgenamen eerst toestemming geven. Het is dus maar hoe je als erfgenaam het wilt, en dan laat je de volmacht op die manier formuleren. Wil je dat de gevolmachtigde regelmatig overlegt? Dan spreek je het zo af. Wil je alleen maar op gezette tijden in grote lijnen horen wat er gebeurt en verder geen gezeur aan je hoofd? Dat kan ook. In alle gevallen zal de gevolmachtigde rekening en verantwoording aan de erfgenamen moeten afleggen. Een volmacht geeft dus geen volledige vrijheid, je houdt als erfgenaam invloed. En als je, in het uiterste geval, zou vinden dat de gevolmachtigde het werk niet goed uitvoert, kun je in laatste instantie de volmacht ook nog intrekken.

Een volmacht – dat is toch alleen bij wilsonbekwaamheid, in een levenstestament?

Ook voor situaties van wilsonbekwaamheid wordt de term volmacht gebruikt. In een levenstestament kunnen mensen iemand aanwijzen die ze een volmacht geven voor de situatie waarin ze zelf hun beslissingen niet meer kunnen nemen.

Dit is dezelfde term in een andere situatie. In beide gevallen geef je iemand een bevoegdheid. Bij  een levenstestament is dat een andere bevoegdheid dan bij het afhandelen van een erfenis voor de erfgenamen.

Een gevolmachtigde – ook iets voor jou?

Zie je op tegen de afwikkeling van de nalatenschap die jij gekregen hebt? Ben je bang dat je het niet overziet? Is je leven al vol en druk genoeg? Woon je soms ver weg, zodat je erg veel reistijd kwijt bent als je alles zelf moet doen? Zie je op tegen de samenwerking met de andere erfgenamen?

Schakel de NalatenschapsMakelaar dan in als je gevolmachtigde. Voor ons is het dagelijks werk, we kennen de weg en weten wat ons te doen staat.

Je hoeft het niet zelf te doen, laat de NalatenschapMakelaar je ontzorgen!

Ga terug naar het overzicht

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op