Nalatenschapsmakelaar in overleg

Verdeling nalatenschap: de 6 valkuilen

×
Ga terug naar het overzicht

De verdeling van een nalatenschap is een forse klus. Wij hebben veel ervaring met het verdelen van nalatenschappen en helpen jou graag verder.

Hoe doe je dat – de verdeling van de nalatenschap?

Als iemand is overleden gaat diens hele bezit en ook diens schulden naar de erfgenamen. Het kan gaan over banktegoeden, over een koopwoning, een auto, een inboedel, soms ook kostbare zaken als kunstvoorwerpen of dure sieraden. Maar als erfgenaam erf je niet alleen het bezit, je moet ook alles regelen wat er na een overlijden te regelen valt: de uitvaart, administratie uitzoeken, abonnementen opzeggen, bankzaken, belastingzaken, spullen verkopen. Je zóu denken, als dat allemaal gebeurd is, dan kunnen we beginnen aan de verdeling nalatenschap. Maar wees voorzichtig!

Wie mag beslissen hoe de erfenis wordt verdeeld?

Je kunt niet zomaar gaan verdelen. En het is zeker niet zo dat elke erfgenaam dat mag beslissen. Als er een testament is en daarin een executeur is benoemd, dan heeft deze tot taak alles te regelen en bijv. ook te zorgen dat de schulden betaald worden. Maar niet elke executeur mag ook echt verdelen – dat is afhankelijk van wat er precies in het testament staat. Een zogenaamde ‘beheersexecuteur’ moet zulke belangrijke beslissingen altijd in overleg met de erfgenamen nemen. Alleen een ‘afwikkelingsbewindvoerder’ mag zelf beslissen én verdelen. Als er geen executeur benoemd is, moeten de erfgenamen het samen regelen en over de beslissing van de verdeling moeten ze het dan allemaal eens zijn. Dus niet: ‘meeste stemmen gelden’ – nee, echt állemaal eens.

Het lukt in de praktijk niet altijd om het hier eens over te worden. Een optie is dan om samen een onafhankelijke, objectieve gevolmachtigde aan te stellen, zoals De NalatenschapsMakelaar. Die zal dan namens de erfgenamen, met oog voor ieders belang, de zaken regelen.

Zes valkuilen bij verdeling nalatenschap

Wat kan er allemaal mis gaan? We noemen de zes belangrijkste valkuilen.

  1. Je gaat al verdelen voordat alle erfgenamen het eens zijn, zodat de kans groot is dat je daarna onenigheid krijgt.
  2. Je gaat al verdelen voor je exact weet hoeveel er eigenlijk te verdelen is. Weet je zeker dat er geen schulden zijn, en dat er geen rekeningen meer komen? Sommige schulden blijken pas lang na overlijden, bijvoorbeeld bij de belasting of postorderbedrijven. Zoek het goed uit, misschien is de erfenis wel negatief en kun je beter beneficiair aanvaarden?
  3. Weet je zeker welk deel van de erfenis voor de erfgenamen is? In menig testament staan ook ‘legaten’ benoemd, meestal een geldbedrag dat aan iemand of een goed doel wordt nagelaten. Deze legaten moeten eerst uitbetaald worden, wat resteert is voor de erfgenamen.
  4. Er kunnen bijzondere verplichtingen zijn, die soms pas later blijken. Zo kan er nog een vordering zijn van de kinderen van een eerder overleden partner, of een verplichting uit een zogenaamd, ‘tweetrapstestament’. Zoek dus zorgvuldig uit welke bedragen allemaal als eerste uitbetaald moeten worden vóór verdeling van de nalatenschap mogelijk wordt.
  5. Ook de inboedel moet verdeeld worden. Zijn er zaken bij van financiële waarde? Als iemand zoiets wil hebben, moet die de waarde dan ‘terugbetalen’ aan de andere erfgenamen? En hoe bepaal je de verdeling van spullen van emotionele waarde? Is er soms een codicil? De verdeling van de inboedel kan een enorm struikelblok zijn.
  6. Tot slot: de belasting – vergeet niet dat er vaak erfbelasting verschuldigd is – de executeur is daar persoonlijk verantwoordelijk voor en anders zijn de erfgenamen dat. En vaak komt er ook nog een laatste aanslag inkomstenbelasting.

Waar moet je extra op letten bij verdeling nalatenschap?

Zorgvuldigheid is van groot belang bij de verdeling van een erfenis. Voor je het weet maak je (dure) fouten. Naast de voornoemde valkuilen kan er nog van alles misgaan. Voor de afwikkeling van een erfenis heb je nu eenmaal verstand van zaken nodig.

Verdeling nalatenschap? De NalatenschapsMakelaar weet de weg!

Wij hebben veel ervaring met het afwikkelen en verdelen van nalatenschappen. We weten wat ons te doen staat en hebben de antwoorden op vragen. We hebben al veel bijzondere situaties meegemaakt en weten hoe we het aan moeten pakken. Vraag ons om advies of laat ons als gevolmachtigde de nalatenschap helemaal afwikkelen en jou ontzorgen!

Het aanstellen van de NalatenschapsMakelaar als adviseur of gevolmachtigde geeft erfgenamen veel rust – wij handelen alles goed en zorgvuldig voor je af.

Neem contact op Ga terug naar het overzicht

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op