Nalatenschapsmakelaar in overleg

Testament aanpassen? Zo doe je dat

×
Ga terug naar het overzicht


Je hebt lang geleden een testament gemaakt. Dat document ligt ergens, je kijkt er eigenlijk nooit meer naar. Wat staat er eigenlijk in, weet je dat nog? En past het nog wel bij je huidige situatie en wensen? Het was toen je ‘laatste wil’ maar is het nog steeds je wil?

Testament maken

Veel mensen zien ertegenop om een testament te maken. Het is immers niet prettig om over je eigen levenseinde na te denken, en dan moet je ook nog naar de notaris – velen schuiven dit lang voor zich uit tot er een concrete aanleiding is, bijvoorbeeld het overlijden van een goede vriend.

En als zo’n testament dan eenmaal gemaakt is, legt men het met een zucht van verlichting weg in kluis of kast en hoopt dan maar dat het er voorlopig niet weer uit hoeft te komen.

Helaas zit daar nu ook weer een risico, want een testament moet wel passen bij jouw situatie. En als die situatie verandert past het testament wellicht niet meer, met alle gevolgen van dien.

Wat is een testament?

Een testament is een formeel document waarin je vastlegt wat er na je overlijden moet gebeuren met je nalatenschap. Er wordt ook wel gesproken over je (uiterste) wilsbeschikking, of kortweg ‘laatste wil’.

Wie wijs je aan als je erfgenamen en hoe wordt je nalatenschap onder hen verdeeld? Wil je ook iets nalaten aan een goed doel? Heb je nog bijzondere spullen die een bijzondere bestemming moeten krijgen? Wil je dat je schoonkinderen mee-erven of niet? Hoe is het fiscaal geregeld? Wie gaat na jouw overlijden alles voor je regelen, wie is de executeur? Heb je nog andere zaken die je wilt regelen, zoals voogdij over je minderjarige kinderen, of het onderbrengen van je onderneming?

Al die wensen leg je vast vanuit je levenssituatie van dat moment. Het maakt uit of je een partner hebt, gehuwd bent, kinderen en/of kleinkinderen hebt, hoe de relaties in de familie zijn, of je al dan niet vermogend bent. En dat kan allemaal veranderen! En vergeet niet: ook de wet- en regelgeving verandert, waardoor er misschien meer mogelijk is dan voorheen.

Waarom zou ik dat doen, mijn testament aanpassen?

Als je relatie is stukgelopen, wil je waarschijnlijk dat je (ex-)partner niet meer van je zal erven. Je hebt inmiddels kleinkinderen, die laat je wellicht ook graag wat na. Je hebt indertijd een goed doel aangewezen als erfgenaam, maar je hebt nu andere voorkeuren. Je hebt een goede vriend als executeur aangewezen maar die is inmiddels verhuisd naar het buitenland, die kan dat niet meer doen. Je dochter is onlangs getrouwd met een man die je niet helemaal vertrouwt, je wilt zeker weten dat híj niet van je gaat erven. Je hebt, sinds je je testament hebt gemaakt, veel vermogen vergaard en wilt graag dat het fiscaal ook goed is geregeld – en daar zijn in de regelgeving nu veel meer mogelijkheden voor dan zo’n 10 jaar geleden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Als je een verouderd testament hebt, is er (grote?) kans dat niet díe mensen van je erven die je graag wilt, dat er meer erfbelasting moet worden betaald dan nodig, dat er meer regelwerk en vaak ook ruzie komt omdat je zaken niet goed vastgelegd hebt. Je kunt dan beter je testament aanpassen, daarmee voorkom je veel leed.

Hoe doe ik dat, mijn testament aanpassen?

Als je twijfelt aan je huidige testament is het goed om eerst je huidige situatie goed te inventariseren en ook te bedenken hoe je zou willen dat het gaat na je overlijden. Ook bekijk je welke mogelijkheden de huidige wet- en regelgeving je biedt. Daarna pak je je oude testament erbij en kijk je of dit nog past. Bij dit alles kan De NalatenschapsMakelaar je helpen, wij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en kunnen je op maat adviseren. Neem dan vooral contact met ons op. Als de conclusie is dat je oude testament nog goed past, dan laat je het erbij. Wil je het wél wijzigen, dan ga je met je veranderingswensen naar een notaris – en dat hoeft niet dezelfde te zijn als die je vorige testament heeft gemaakt. Die zal dan je testament aanpassen. De NalatenschapsMakelaar kan je daarbij ondersteunen, o.a. door de concept-aktes voor je te controleren voor je ze formeel ondertekent.

Wat kost een testament aanpassen?

Doorgaans betekent een aanpassing dat je een heel nieuw testament moet laten maken; daarmee vervalt dan je eerdere testament. Als je echt maar één aspect wilt wijzigen, bijv. een nieuwe executeur benoemen, dan kan soms volstaan worden met een soort oplegger die aan je eerdere testament wordt toegevoegd. Dat kost dan soms iets minder dan een heel nieuw testament. Menig notaris is echter beducht voor de mogelijke verwarring die kan ontstaan als er twee gelijktijdig geldige testamenten zijn, en die maken dan dus liever één nieuw testament.

De kosten van een (aangepast) testament variëren sterk per notaris. Het is de moeite waard om diverse notarissen te benaderen voor je een keuze maakt. Ook daar kan De NalatenschapsMakelaar je bij helpen.

De NalatenschapsMakelaar helpt

Wil je je testament aanpassen? Of wil je weten of je testament nog past bij je huidige situatie? Zou wel eens willen weten welke mogelijkheden er allemaal zijn? Neem contact met ons op, dan kunnen we je tijdens een gesprek antwoord geven op al je vragen en kunt je een goede beslissing nemen.

Neem contact op Ga terug naar het overzicht

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op