Nalatenschapsmakelaar in overleg

Testament aanpassen? Zo doe je dat

×
Ga terug naar het overzicht

U heeft lang geleden een testament gemaakt. Dat document ligt ergens, u kijkt er eigenlijk nooit meer naar. Wat staat er eigenlijk in, weet u dat nog? En past het nog wel bij uw huidige situatie en wensen? Het was toen uw ‘laatste wil’ maar is het nog steeds uw wil?

Testament maken

Veel mensen zien ertegenop om een testament te maken. Het is immers niet prettig om over je eigen levenseinde na te denken, en dan moet je ook nog naar de notaris – velen schuiven dit lang voor zich uit tot er een concrete aanleiding is, bijvoorbeeld het overlijden van een goede vriend.

En als zo’n testament dan eenmaal gemaakt is, legt men het met een zucht van verlichting weg in kluis of kast en hoopt dan maar dat het er voorlopig niet weer uit hoeft te komen.

Helaas zit daar nu ook weer een risico, want een testament moet wel passen bij uw situatie. En als uw situatie verandert past het testament wellicht niet meer, met alle gevolgen van dien.

Wat is een testament?

Een testament is een formeel document waarin u vastlegt wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw nalatenschap. Er wordt ook wel gesproken over uw (uiterste) wilsbeschikking, of kortweg ‘laatste wil’.

Wie wijst u aan als uw erfgenamen en hoe wordt uw nalatenschap onder hen verdeeld? Wilt u ook iets nalaten aan een goed doel? Heeft u nog bijzondere spullen die een bijzondere bestemming moeten krijgen? Wilt u dat uw schoonkinderen mee-erven of niet? Hoe is het fiscaal geregeld? Wie gaat na uw overlijden alles voor u regelen, wie is de executeur? Heeft u nog andere zaken die u wilt regelen, zoals voogdij over uw minderjarige kinderen, of het onderbrengen van uw onderneming?

Al die wensen legt u vast vanuit uw levenssituatie van dat moment. Het maakt uit of u een partner heeft, gehuwd bent, kinderen en/of kleinkinderen heeft, hoe de relaties in de familie zijn, of u al dan niet vermogend bent. En dat kan allemaal veranderen! En vergeet niet: ook de wet- en regelgeving verandert, waardoor er misschien meer mogelijk is dan voorheen.

Waarom zou ik dat doen, mijn testament aanpassen?

Als uw relatie is stukgelopen, wilt u waarschijnlijk dat uw (ex-)partner niet meer van u zal erven. U heeft inmiddels kleinkinderen, die laat u wellicht ook graag wat na. U heeft indertijd een goed doel aangewezen als erfgenaam, maar u heeft nu andere voorkeuren. U heeft een goede vriend als executeur aangewezen maar die is inmiddels verhuisd naar het buitenland, die kan dat niet meer doen. Uw dochter is onlangs getrouwd met een man die u niet helemaal vertrouwt, u wilt zeker weten dat híj niet van u gaat erven. U heeft, sinds u uw testament heeft gemaakt, veel vermogen vergaard en wilt graag dat het fiscaal ook goed is geregeld – en daar zijn in de regelgeving nu veel meer mogelijkheden voor dan zo’n 10 jaar geleden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Als u een verouderd testament heeft, is er (grote?) kans dat niet díe mensen van u erven die u graag wilt, dat er meer erfbelasting moet worden betaald dan nodig, dat er meer regelwerk en vaak ook ruzie komt omdat u zaken niet goed vastgelegd heeft. U kunt dan beter uw testament aanpassen, daarmee voorkomt u veel leed.

Hoe doe ik dat, mijn testament aanpassen?

Als u twijfelt aan uw huidige testament is het goed om eerst uw huidige situatie goed te inventariseren en ook te bedenken hoe u zou willen dat het gaat na uw overlijden. Ook bekijkt u welke mogelijkheden de huidige wet- en regelgeving u biedt. Daarna pakt uw oude testament erbij en kijkt of dit nog past. Bij dit alles kan De NalatenschapsMakelaar u helpen, wij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en kunnen u op maat adviseren. Neem dan vooral contact met ons op. Als de conclusie is dat uw oude testament nog goed past, dan laat u het erbij. Wilt u het wél wijzigen, dan gaat u met uw veranderingswensen naar een notaris – en dat hoeft niet dezelfde te zijn als die uw vorige testament heeft gemaakt. Die zal dan uw testament aanpassen. De NalatenschapsMakelaar kan u daarbij ondersteunen, o.a. door de concept-aktes voor u te controleren voor u ze formeel ondertekent.

Wat kost een testament aanpassen?

Doorgaans betekent een aanpassing dat u een heel nieuw testament moet laten maken; daarmee vervalt dan uw eerdere testament. Als u echt maar één aspect wilt wijzigen, bijv. een nieuwe executeur benoemen, dan kan soms volstaan worden met een soort oplegger die aan uw eerdere testament wordt toegevoegd. Dat kost dan soms iets minder dan een heel nieuw testament. Menig notaris is echter beducht voor de mogelijke verwarring die kan ontstaan als er twee gelijktijdig geldige testamenten zijn, en die maken dan dus liever één nieuw testament.

De kosten van een (aangepast) testament variëren sterk per notaris. Het is de moeite waard om diverse notarissen te benaderen voor u een keuze maakt. Ook daar kan De NalatenschapsMakelaar u bij helpen.

De NalatenschapsMakelaar helpt

Wilt u uw testament aanpassen? Of wilt u weten of uw testament nog past bij uw huidige situatie? Zou wel eens willen weten welke mogelijkheden er allemaal zijn? Neem contact met ons op, dan kunnen we u tijdens een gesprek antwoord geven op al uw vragen en kunt u een goede beslissing nemen.

Neem contact op Ga terug naar het overzicht

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op