Nalatenschapsmakelaar in overleg

Nalatenschap verwerpen: hoe en waarom?

×
Ga terug naar het overzicht

Wanneer je hoort dat je mogelijk erfgenaam bent van een nalatenschap kun je erover nadenken of je wel erfgenaam wilt zijn. Een van de opties is de nalatenschap te verwerpen.

Wat is een nalatenschap verwerpen?

Als mogelijke erfgenaam kun je de nalatenschap aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Een nalatenschap verwerpen betekent dat je de erfenis niet wilt. Je ziet dan af van de nalatenschap en je bent dan ook geen erfgenaam meer.

Waarom een nalatenschap verwerpen?

De keuze om een nalatenschap te verwerpen is een persoonlijke keuze.  Bijvoorbeeld: Je hebt geen goede of geen relatie met de overledene gehad of de nalatenschap bevat veel meer schulden dan baten. De erfenis heeft dan een negatief saldo en hier wil  jij niets mee te maken hebben.

Je kunt een erfenis ook verwerpen omdat je niets met de overledene te maken wilt hebben, of omdat je gewoon geen zin hebt om de erfenis af te wikkelen en niet geïnteresseerd bent in de eventuele baten.

Hoe kun je een nalatenschap verwerpen?

Een nalatenschap verwerpen kun je via een volmacht bij een notaris doen of via de rechtbank. Op de website van rechtspraak.nl tref je het formulier hiervoor aan: Verklaring nalatenschap meerderjarigen  Je vult het in, ondertekent en stuurt het op met de gevraagde stukken. Het invullen van een formulier en dat samen met een akte overlijden en een kopie van je ID naar de rechtbank sturen is voldoende. Je krijgt dan eerst een factuur voor de griffiekosten, dat is € 134,- (tarief 2023). Als je die betaald hebt, ontvang je een akte.

Als er meer mensen willen verwerpen, kun je dat het beste voor iedereen tegelijk doen. Dan komt er één akte voor iedereen en je betaalt allemaal samen ook maar één keer de griffiekosten.

Na ontvangst van deze akte moet je een kopie ervan sturen naar alle schuldeisers die jou benaderd hebben. Dat kan vaak per mail. Naar de belastingdienst moet het per post. Als je in bezit bent van de sleutels van de woning van de overledene, dan lever je die in bij de verhuurder, samen met een kopie van de akte. De verhuurder zal dan zorgen voor ontruiming.

Waar moet je rekening mee houden als je een erfenis verwerpt?

De wet zegt dat wanneer jij de erfenis niet wilt, oftewel niet aanvaardt, deze erfenis overgaat naar de volgende persoon in de bloedlijn. Dat betekent wanneer je kinderen hebt, deze kinderen in jouw plaats komen. Zij moeten dan ook een keuze maken of zij deze erfenis willen aanvaarden of niet. Je meerderjarige kinderen kunnen ook afzien van deze nalatenschap op dezelfde wijze via de rechtbank als dat jij hebt gedaan. Zie boven.

Nalatenschap verwerpen van minderjarige kinderen?

Voor minderjarigen kan een nalatenschap alleen maar verworpen worden als er meer schulden zijn dan bezit èn als dat aangetoond kan worden met bewijsstukken. Als je dat kunt aantonen, kun je een verzoek bij de kantonrechter doen om te mogen verwerpen. Als je het niet kunt bewijzen of als de kantonrechter geen toestemming geeft, dan kunnen minderjarigen alleen maar beneficiair aanvaarden.

Om voor deze minderjarige kinderen verwerpen doe je door een verzoek in te dienen bij de rechtbank en onderbouw je je verzoek met een boedelbeschrijving van de omvang van de nalatenschap;  boedelbeschrijving erfrecht. Het moet altijd in het belang van het minderjarige kind zijn dat je voor hen toestemming vraagt om voor hen te mogen gaan verwerpen!

Bewijsstukken van schulden zijn bijvoorbeeld bankafschriften, recente facturen, brieven van incassobureaus en aanmaningen van de belastingdienst.

Om deze te verzamelen moet je meestal gaan zoeken in het huis van de overledene. Soms durven mensen dat niet te doen, ze zijn bang dat ze door het huis in te gaan en papieren te verzamelen, de nalatenschap al zuiver aanvaarden. Maar dat is een misverstand. Je mag en moet namelijk wel onderzoek doen om bewijzen van schulden te verzamelen. Anders kun je niet verwerpen voor de minderjarigen.

Veel mensen bankieren digitaal, dus het kan lastig zijn om aan een recent bankafschrift te komen. Soms geeft de bank het je op verzoek, soms kan een van de nabestaanden nog inloggen op de rekening van de overledene en een recent afschrift downloaden. Je moet vaak heel creatief zijn om de noodzakelijke bewijsstukken te verzamelen.

Bellen met de belastingdienst wil ook nog wel eens helpen om te achterhalen of iemand daar schulden heeft. Daarvoor moet je dan wel het BSN-nummer van de overledene en diens geboortedatum en -plaats én laatste woonadres bij de hand hebben. Als je dat hebt, dan krijg je de informatie gewoonlijk wel.

Wel staat er een termijn voor: je moet binnen 3 maanden na het overlijden voor de minderjarigen kinderen het verzoek met onderbouwing indienen. Gebeurt dit niet dan volgt uit de wet dat de minderjarigen de erfenis automatisch beneficiair aanvaard. verwerping nalatenschap namens minderjarige

Positief saldo nalatenschap en verwerpen?

Bestaat de nalatenschap uit een positief saldo dan is verwerpen voor je minderjarige kinderen niet in hun belang. De kantonrechter zal dan geen toestemming geven om voor deze kinderen te gaan verwerpen. De minderjarige kinderen zullen dan de nalatenschap beneficiair aanvaarden.

Hulp en advies nodig?

Omdat de procedure van verwerpen voor mensen lastig kan zijn, zeker als er minderjarigen bij betrokken zijn, is het verstandig om hulp en advies te vragen aan een deskundige. Wij hebben als NalatenschapsMakelaars deze deskundigheid en kunnen ook met je nagaan of verwerpen echt wel het beste is, of dat, na afwegen van alle consequenties, beneficiair aanvaarden misschien toch beter is. De NalatenschapsMakelaar kan de verwerping of beneficiaire aanvaarding bij de rechtbank voor je verzorgen. Zo weet je zeker dat de procedure volgens de regels verloopt en heb je er zelf geen zorgen over.

Adviesgesprek

Ga terug naar het overzicht

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op