Nalatenschap regelen zonder notaris? 6 aandachtspunten

×
Ga terug naar het overzicht

Heeft u uw eigen nalatenschap al geregeld? Weet u wie u als uw erfgenamen wilt, en ook wie u juist niet als erfgenamen wilt? Weet u ook wie alles t.z.t. voor u moet gaan regelen? En wat is uw situatie, kunt u uw nalatenschap regelen zonder notaris of heeft u de notaris juist wel nodig?

Wat is uw nalatenschap?

Als we spreken van uw nalatenschap, bedoelen we het totaal van uw bezittingen en uw schulden, zoals u dat nalaat bij uw overlijden. Uw bezit bestaat wellicht uit een woning, een auto, de inboedel, sieraden, tegoed op bankrekeningen – schulden betreffen bijvoorbeeld een hypotheek, een persoonlijke of zakelijke lening, achterstallige betalingen.

Dit geheel is uw nalatenschap, die geërfd wordt door uw erfgenamen.

Nalatenschap regelen zonder notaris

Een belangrijke vraag is: wie gaat van u erven bij uw overlijden? In de wet is geregeld wie er van u erft indien u geen testament hebt. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan erft uw partner. Heeft u kinderen, dan erven zij ook. Heeft u geen partner of kinderen, dan erven uw ouders en broers en zussen, en als die er niet (meer) zijn, dan uw verdere familieleden.

Misschien past deze wettelijke regeling prima bij uw wensen. Dan kunt u als u wilt uw nalatenschap regelen zonder notaris, dan hoeft u niet in een testament vast te leggen wie uw erfgenamen zullen zijn.

Nalatenschap regelen met notaris

Maar misschien heeft u heel andere wensen. Misschien wilt u graag iets nalaten aan uw geweldige buurvrouw, die u altijd zo goed helpt. Of aan een goed doel. En misschien wilt u juist helemaal niet dat uw broer van u erft. Dan is het belangrijk dat u uw erfgenamen zelf aanwijst; dat doet u in een testament, dat u bij de notaris laat opstellen.

Ook als u de ‘aangetrouwde kant’ wilt uitsluiten, moet dat via een testament.

Er kunnen nog diverse andere redenen zijn voor een testament. Zoals de erfbelasting; met een testament kunt u een en ander vaak zo regelen dat het fiscaal gunstiger is dan zonder testament. Met een testament kunt u soms ook voorkomen dat u bij een eventuele opname in een verzorgingshuis een extra hoge eigen bijdrage betaalt. En heeft u nog minderjarige kinderen? Dan wilt u vast graag kiezen wie de voogdij krijgt als u mocht overlijden. Wilt u uw nalatenschap regelen zonder notaris? Dan kunt u al het voorgaande niet vastleggen. Wilt u dat wél, dan zult u toch een testament moeten maken en dan moet u dus naar de notaris.

De zes nadelen van nalatenschap regelen zonder notaris

Wilt u uw nalatenschap regelen zonder notaris, dan maakt u dus geen testament. Dat kan, helemaal afhankelijk van uw situatie en uw wensen, grote nadelen hebben. We noemen er hier zes.

 • Uw nalatenschap gaat niet naar degenen die u zou willen, maar naar uw wettelijke erfgenamen;
  • Een voorbeeld: een stel is getrouwd in gemeenschap van goederen, er zijn geen kinderen. Ze hebben geen testament. Als de eerste van beiden overlijdt, is de partner enig erfgenaam. Dat is waarschijnlijk precies wat u wilt. Maar als dan de tweede overlijdt, erft diens familie alles. De familie van de eerst-overledene krijgt niets. Dat wilde u vast niet?
  • Of twee samenwonenden; als er geen testament is, en een van beide overlijdt, dan erft de familie van de overledene, dus niet de partner.
 • De aangetrouwde kant erft mee;
  • Dus ook die schoonzoon met het gat in zijn hand of die onaangename schoondochter waar uw zoon eigenlijk van wil scheiden.
 • Uw minderjarige kinderen krijgen niet de voogd die u eigenlijk voor ogen had;
  • Als u de voogdij niet heeft geregeld, beslist de rechter wie de voogd wordt.
 • De erfbelasting valt hoger uit;
  • Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden kunt u de hoogte van de erfbelasting beïnvloeden, en in sommige gevallen ook het moment waarop die betaald moet worden.
 • Omdat er geen executeur is aangewezen komt er ruzie tussen de erfgenamen
  • In veel gezinnen is er onderlinge spanning, het afwikkelen van de erfenis kan tot enorme conflicten leiden. Een (onafhankelijke) executeur zorgt dan voor rust.
 • U betaalt een hogere eigen bijdrage voor zorg;
  • U kunt in een testament regelen dat uw vermogen versneld naar uw kinderen gaat als u naar een zorginstelling gaat; een lager vermogen betekent ook een lagere eigen bijdrage.

Aandachtspunten testament

Een goed testament is maatwerk, helemaal toegesneden op uw situatie en uw wensen. Als u overweegt om een testament te maken, gaat het o.a. om de volgende vragen:

 • Wie wilt u dat er van u gaat erven? Is er wellicht iemand die wilt onterven?
 • Hoe laat u uw partner goed verzorgd achter?
 • Hoe laat u uw kinderen goed verzorgd achter?
 • Mogen aangetrouwden ook mee-erven?
 • Hoe maakt u optimaal gebruik van de wettelijke mogelijkheden om fiscaal gunstiger uit te komen en/of een lagere eigen bijdrage in de zorg te betalen?
 • Wie wilt u aanwijzen als executeur?

En afhankelijk van uw specifieke situatie kunnen nog diverse andere vragen van belang zijn.

De NalatenschapsMakelaar helpt u met uw testament

Als u heeft besloten dat u een testament wilt, moet u dus naar de notaris. Maar veel mensen zien tegen de notaris op, immers deze spreekt juridische taal en heeft vaak weinig tijd óf is heel duur…

Wij kunnen u als Nalatenschapscoach helpen om uw notarisbezoek goed voor te bereiden. Wij overleggen in alle rust bij u thuis over uw situatie en uw wensen. Wij maken de mogelijkheden voor u inzichtelijk, zodat u goed kunt kiezen wat u wel en niet wilt regelen. Wij maken daar voor u een overzichtje van, zodat u weet welke uw bespreekpunten zijn bij de notaris. Zo komt u goed beslagen ten ijs en wordt uw testament geheel zoals u dat wilt en zoals het bij u past.

Dus neemt u vooral contact met ons op als u een (vernieuwd) testament wilt gaan maken.

En wilt u toch uw nalatenschap regelen zonder notaris? Dan kunnen we u ook helpen om dat zo goed mogelijk te doen, neem ook in dat geval contact met ons op.

Neem contact op Ga terug naar het overzicht

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op