Het verschil tussen een levenstestament en volmacht

×
Ga terug naar het overzicht

Een levenstestament en volmacht worden vaak door elkaar gehaald. U leest of hoort vast wel eens over de voordelen of zelfs de noodzaak om een volmacht of een levenstestament te regelen voor het geval u wilsonbekwaam zou worden. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen een levenstestament en volmacht?

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een notariële akte waarin u vastlegt wat uw wensen zijn rondom een mogelijke ziekte of ongeval. Ook legt u vast wie er in zo’n geval namens u met de artsen mag overleggen over uw behandeling als u dat zelf niet meer kunt. Daarnaast benoemt u wie uw financiële zaken mag regelen als u dat zelf niet meer wilt of als u niet meer in staat bent zelf te beslissen of te handelen, bijvoorbeeld door dementie. U benoemt in het levenstestament een of meerdere levensexecuteur(s)/ gevolmachtigde(n) die namens u mogen optreden. Dit kan een familielid of bekende van u zijn, het kan ook een professionele levensexecuteur zijn. Het levenstestament geldt tijdens uw leven; zodra u overlijdt vervalt dit.

Wat is een volmacht?

Een volmacht is een notariële akte waarin u, de volmachtgever, een ander of anderen de bevoegdheid geeft om namens u rechtshandelingen te verrichten. De gevolmachtigde(n) mag/mogen u vertegenwoordigen inzake financiële en formele zaken. Denk hierbij aan beheren van de bankzaken en verkopen van de koopwoning. Ook de volmacht geldt alleen tijdens uw leven.

Zowel bij de volmacht als bij het levenstestament zal de notaris checken of u wilsbekwaam bent op het moment dat u bij de notaris de akte opstelt. Dit is van belang voor banken die zeker willen weten dat zij de gevolmachtigde/levensexecuteur toegang kunnen verlenen tot de rekening van de volmachtgever. Voor artsen is dit van belang om uw gevolmachtigde/levensexecuteur daadwerkelijk te erkennen als gesprekspartner om namens u beslissingen te nemen over zorg en/of behandelingen.

Het verschil tussen een levenstestament en volmacht

De volmacht is beperkt van aard en geeft alleen aan wie namens u uw financiële zaken mag regelen. Deze volmacht kan permanent maar ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent en de overdracht van uw woning bij de notaris tijdens uw vakantie moet plaatsvinden. U kunt dan zelf niet ondertekenen bij de notaris. In de volmacht geeft u iemand dan de bevoegdheid om namens u deze handtekening te plaatsen zodat de verkoop van de woning door kan gaan. De volmacht wordt niet in het Centraal Levenstestamentregister (CLTR) opgenomen.

Het levenstestament is een combinatie van meerdere volmachten: financieel én medisch. Naast uw financiële zaken beschrijft u in uw levenstestament ook persoonlijke en medische zaken en wensen. Ook wilsverklaringen kunnen hierin opgenomen worden. Het levenstestament is dus uitgebreider dan een volmacht.

Een tweede verschil is dat een levenstestament wordt ingeschreven in het Centraal Levenstestamentenregister, zodat deze altijd te achterhalen is.

Officiële instanties, denk aan banken, artsen, rechtbank, kunnen in dit register checken of iemand een levenstestament heeft en bij welke notaris ze moeten zijn om dit na te vragen. De notaris zal dan vertellen of dit zo is of niet. Hij zal ook aangeven wanneer het levenstestament is opgemaakt.

Voordelen levenstestament t.o.v. volmacht

Mocht u door ziekte of ongeval geestelijk niet meer in staat zijn om uw eigen zaken te regelen en heeft u een beperkte volmacht dan kan de gevolmachtigde uw financiën regelen. Deze beperkte volmacht kan echter te kort schieten in de mogelijkheden om de volmachtgever te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld wanneer de volmachtgever een erfenis krijgt uit een opengevallen nalatenschap. De gevolmachtigde mag deze erfenis niet namens de volmachtgever aannemen. De rechtbank moet dan een bewindvoerder aanstellen die deze bevoegdheid wel heeft. Dit traject neemt doorgaans nogal wat tijd in beslag. Ondertussen kan de nalatenschap van de overledene niet afgewikkeld worden. Alle erfgenamen moeten dan wachten.

Is er een levenstestament, dan is de volmacht breder en dan mag de gevolmachtigde/levensexecuteur wel deze erfenis aannemen als vertegenwoordiger van de volmachtgever. De nalatenschap kan verder afgewikkeld worden zonder vertraging.

Andere voordelen zijn dat in een levenstestament naast de financiële ook de medische aspecten worden geregeld én dat via het centrale register altijd te achterhalen is of u wel of niet een levenstestament heeft.

Wanneer een levenstestament of volmacht opstellen?

Zorg dat u niet te lang wacht met het laten opstellen van een volmacht of levenstestament. Wanneer blijkt bij bezoek aan de notaris dat u niet meer wilsbekwaam bent, kunt u geen formele documenten meer laten opstellen. Er kunnen dan geen beslissingen meer door u of voor u genomen worden. Dan komen uw naasten terecht bij de rechtbank. Zij moeten dan de kantonrechter verzoeken een curator/bewindvoerder/mentor te benomen. Door tijdig zelf een volmacht of levenstestament op te stellen kunt u dit traject voorkomen. Bovendien kunt u dan zelf kiezen wie uw volmacht krijgt in plaats van een ‘vreemde’ bewindvoerder via de rechtbank.

De NalatenschapsMakelaar, is een onafhankelijke professional en kan door u tot levensexecuteur benoemd worden. Ter voorbereiding voor het opstellen van het levenstestament kan de NalatenschapsMakelaar met u bespreken wat uw wensen en mogelijkheden zijn en wat er dan in het levenstestament opgenomen moet worden. Met dit overzicht kan de notaris dan de akte opstellen.

Neem contact op
 • Wat is het verschil tussen een levenstestament en volmacht?

  De aanduidingen levenstestament en volmacht worden door elkaar gebruikt. Beide termen verwijzen doorgaans naar hetzelfde document: een notariële akte die je afsluit voor als je wilsonbekwaam zou worden. In die akte leg je vast wie namens jou beslissingen mag nemen als je dat zelf niet meer kunt.

  Er kán wel een verschil zijn, vooral als het een wat ouder document is: in een levenstestament benoem je een gevolmachtigde voor je financiële beslissingen én voor je medische beslissingen. Oudere volmachten, vooral van vóór 2010, gaan vaak alleen over de financiële volmacht

 • Waarom zou je een levenstestament moeten hebben?

  Met een levenstestament regel je dat iemand die jij vertrouwt jouw beslissingen kan nemen als je het zelf niet meer kunt. Zo voorkom je veel narigheid voor je dierbaren, bijv. dat er bewind over jou aangevraagd moet worden en er steeds verantwoording afgelegd moet orden bij de rechtbank. 

 • Wat kan De NalatenschapsMakelaar voor mij betekenen?

  De NalatenschapsMakelaar helpt je bij het opstellen van je eigen levenstestament. Waar moet je allemaal aan denken, welke keuzes moet je maken, wat past het beste bij jouw situatie? Het is een hele klus om de antwoorden op deze vragen scherp te krijgen. Wij begeleiden je door dit hele proces heen.

Ga terug naar het overzicht

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op