Nalatenschapsmakelaar in overleg

Erfenis verdelen met ruzie

×
Ga terug naar het overzicht

Ruzie om de erfenis – helaas komt dit erg vaak voor. Denk jij dat het wel eens mis zou kunnen lopen rond de erfenis waar jij bij betrokken bent? En wil je dat voorkomen? Wij kunnen helpen.

Adviesgesprek

Neutraal en transparant

Wij zijn als NalatenschapsMakelaar neutraal en kunnen met onze kennis en ervaring bemiddelen bij (dreigende) conflicten. Daarbij zijn we transparant in wat we doen.

Erger voorkomen

Het komt voor dat families ons erbij vragen omdat de afwikkeling stroef gaat en ze de onderlinge verhoudingen niet verder op scherp willen zetten. Het feit dat er een neutrale buitenstaander bij betrokken wordt, is soms al genoeg. Een optie is ook om ons een volmacht te geven om de erfenis af te handelen voor alle erfgenamen samen.

Bemiddeling

Andere families benaderen de NalatenschapMakelaar als de situatie al geëscaleerd is. We beginnen met de situatie in kaart te brengen en gaan het gesprek aan met alle partijen. Het doel is dan om de nalatenschap zo transparant en zo soepel mogelijk samen af te wikkelen, dit uiteraard met oog voor alle belanghebbenden en belangen.

Vertegenwoordiging van één erfgenaam

Het gebeurt ook dat we namens één van de erfgenamen de nalatenschap afwikkelen, samen met de andere erfgenamen. Soms kunnen mensen de situatie niet aan, of wonen in het buitenland, en dan is een professionele vertegenwoordiger zeker een goede en verstandige optie.

Wie mag beslissingen nemen?

Wanneer er geen testament is dan zijn alle erfgenamen tesamen verantwoordelijk voor de afwikkeling en moeten zijn ook samen de beslissingen nemen. De beslissingen kunnen alleen genomen worden als iedereen het ermee eens is. Dat is niet altijd gemakkelijk en kan de afwikkeling enorm traineren. Met een executeur (benoemd in het testament) of gevolmachtigde namens alle erven is dat makkelijker. Deze executeur/gevolmachtigde heeft veel bevoegdheden om de nalatenschap af te wikkelen.

Adviesgesprek

Voorbeeld: graaiende broer?

We werden benaderd door een vrouw, wiens broer lange tijd de financiën van hun moeder had verzorgd. Toen moeder overleed, bleek dat er geen geld meer was. De vrouw wist echter dat er kort tevoren nog een vette spaarrekening was en riep onze hulp in. We ontdekten bij de bank dat er veel geld van de rekening van moeder naar zoon was overgemaakt. Giften, zei zoon. Of had hij het zelf zo geregeld? Bewijs ontbrak. We besloten een advocaat in te schakelen en toen bond broer in. Zus wilde geen escalatie en er kwam een financieel compromis.

Adviesgesprek

Ga terug naar het overzicht

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op