Nalatenschapsmakelaar in overleg

Een kind onterven, mag dit?

×
Ga terug naar het overzicht

Wilt u een kind onterven? Dat is een ingrijpende beslissing. Daar is vaak al heel veel aan vooraf gegaan. En onterven kan ook forse gevolgen hebben, zowel voor uzelf als voor het kind.

Een kind onterven, wat is het precies?

Een kind onterven wil zeggen dat u in uw testament bepaalt dat uw kind niet van u zal erven. Uw erfenis gaat dan naar uw eventuele andere kinderen, of naar mensen of instanties die u zelf aanwijst.

Het is bij onterving niet zeker dat uw kind helemaal niets uit uw nalatenschap zal ontvangen. Uw kind kan namelijk altijd (binnen 5 jaar) een beroep doen op de legitieme portie. Dat is de helft van het erfdeel dat het kind zou krijgen als u geen testament gemaakt zou hebben en het dus wel zou erven. De legitieme portie bestaat alleen uit geld, niet uit goederen. De erfgenamen moeten het onterfde kind dat een beroep doet op de legitieme portie alle informatie geven, zodat het kind zelf kan vaststellen of het geldbedrag goed is berekend.

Niet elk onterfd kind doet overigens een beroep op de legitieme portie. Het komt ook voor dat het kind zich bij de keuze van de ouder(s) neerlegt of zelf ook helemaal niet van hen wíl erven.

Kunt u zomaar een kind onterven?

U bent geheel vrij om een van uw kinderen of al uw kinderen te onterven. Niemand kan u tegenhouden.

Als het kind dat u onterft zelf kinderen heeft, erven die kinderen in plaats van uw kind. Als u dat niet wilt, moet u ook de kinderen van dat kind onterven en zelfs ook de kleinkinderen van dat kind.

Waarom willen mensen hun kind onterven?

Mensen kunnen allerlei redenen hebben om een van hun kinderen te willen onterven. Het kan zijn dat de relatie met een van uw kinderen ernstig verstoord is. Of dat een van uw kinderen al een groot vermogen heeft, terwijl de anderen de erfenis juist heel goed zouden kunnen gebruiken. Maar het kan ook zijn dat een van uw kinderen een bijstandsuitkering heeft of schulden. Dan bestaat de kans dat de uitkering veel minder wordt of zelfs stopgezet, of dat de erfenis naar de schuldeisers zal gaan en uw kind er niet echt van zal kunnen profiteren. Het kan natuurlijk ook dat uw kind kampt met verslaving of zich beweegt in een crimineel milieu. Dat kunnen allemaal redenen zijn waarom ouders liever niet willen dat een kind van hen zal erven.

Wel is het zo dat een kind dat een bijstandsuitkering ontvangt of onder bewind staat, verplicht is een beroep te doen op de legitieme portie. Daardoor zal het kind alsnog de helft van het erfdeel ontvangen, dat dan in mindering kan worden gebracht op de bijstandsuitkering, of waarmee schuldeisers kunnen worden betaald.

Hoe kunt u een kind onterven?

Als u niet wilt dat een van uw kinderen van u erft, dan kunt u dat in een testament laten vastleggen. U kunt ook al uw kinderen onterven en andere erfgenamen aanwijzen, bijvoorbeeld uw kleinkinderen of goede doelen. Als u dat wilt doen hoeft u dat niet met uw kinderen te overleggen. Uw kinderen merken dat dan pas als u overleden bent en zij uw testament lezen.

Als u wilt dat de kinderen van het kind dat u onterft ook niet erven, dan moet u dat uitdrukkelijk in het testament opnemen. U kunt ook in het testament opnemen wat er moet gebeuren als een kind dat onterfd is een beroep doet op de legitieme portie. Erven dan de kinderen van dat kind wel of niet de andere helft van het erfdeel? U maakt die keuze.

Wat betekent dit voor u als ouder?

Het onterven van een van uw kinderen zou voor u als ouder kunnen betekenen dat u aangeeft dat u de wijze waarop uw kind leeft niet goedkeurt. Als uw kind al voordat u overleden bent weet dat het onterfd is, zou het kunnen dat er daardoor een verwijdering tussen u en het kind optreedt en dat de familieverhoudingen worden verstoord.

Het kan natuurlijk ook dat uw kind niet weet dat het onterfd is later, of zelfs pas aan het einde van uw leven, juist meer contact zoekt met u en dat verstoorde verhoudingen worden hersteld. Bovendien kan inmiddels de verhouding met een ander kind, dat wel zal erven, wat minder goed zijn. Daardoor kunt u in gewetensnood komen dat u het ene kind onterfd hebt en het andere niet, en spijt krijgen van de keuze die u zoveel jaren geleden maakte. Als daar nog tijd voor is, kunt u dan natuurlijk nog wel een nieuw testament maken.

Mocht u toch besluiten een van uw kinderen of al uw kinderen te onterven, dan is het voor die kinderen wel belangrijk dat u behalve het testament, ook een brief nalaat waarin u opschrijft waarom u deze keuze hebt gemaakt. Als de kinderen weet hebben van uw overwegingen kunnen ze daarvoor mogelijk begrip opbrengen. Dat kan voorkomen dat de verhoudingen tussen de kinderen verder verstoord worden en is het wellicht wat gemakkelijker om er vrede mee te hebben.

Een kind onterven, een ingrijpende keuze. De NalatenschapsMakelaar helpt.

Als u overweegt om een kind te onterven, helpen wij als NalatenschapsMakelaar u graag bij het op een rijtje zetten van uw overwegingen. Wij kunnen u informeren over de consequenties en over mogelijke alternatieven. Zo helpen wij u om weloverwogen een besluit te nemen. Neem contact op als u de NalatenschapsMakelaar daarvoor wilt raadplegen.

Neem contact op

Wat is een kind onterven?

Als je echt wilt dat je kind niets van jou zal erven als je overlijdt, kun je dat in een testament vastleggen. Je moet dan dus wel een andere erfgenaam benoemen. Zonder testament zal je kind altijd van je erven, zo is dat in de wet geregeld.

Met welke factoren moet ik rekening houden?

Onterven is een heel ingrijpende beslissing is, voor jouzelf, voor je kind maar ook voor andere betrokkenen. En bedenk, ook als je je kind onterft, houdt dit kind altijd recht op een bepaald deel van jouw erfenis, de zogenaamde legitieme portie. Dat deel moet het kind wel zelf opvragen na je overlijden.

Wat kan de NalatenschapsMakelaar voor mij betekenen?

De NalatenschapsMakelaar kan met je bespreken welke andere opties je hebt behalve onterven. Misschien kun je beter een andere weg kiezen, ook om ruzie en verdriet na jouw overlijden te voorkomen. Als je toch voor onterving kiest, adviseren we je over hoe je dat kunt doen.

Ga terug naar het overzicht

Wat kunnen we voor jou betekenen? Neem contact op