Levenstestament Checklist: Hier moet u op letten

Levenstestament checklist

Bij het opstellen van een levenstestament is het van belang om stil te staan bij wat u hierin wilt vastleggen en hoe. Dit vraagt een goede voorbereiding. In de levenstestament checklist worden de punten aangegeven waar u aan kunt denken en waar u op moet letten.

Oriënterend gesprek aanvragen

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament legt u vast wat voor u van belang is, of wat uw wensen zijn, wanneer u bijvoorbeeld door dementie, ziekte of een ongeval zelf niet meer in staat bent om zelf, bij leven, te beslissen of te handelen. U benoemt een levensexecuteur of gevolmachtigde die namens u mag handelen. U kunt kiezen voor een professionele levensexecuteur, een familielid of meerdere personen.

Dit levenstestament wordt door een notaris in een notariële akte opgemaakt en door de notaris geregistreerd in het Centraal Levenstestamenten Register. Belanghebbenden kunnen daar navragen of iemand een levenstestament heeft laten opmaken en bij welke notaris. Bij de notaris kunnen ze dan verdere informatie opvragen.

Waarom is een levenstestament zo belangrijk?

Het levenstestament stelt u op bij leven; wanneer u zelf nog wilsbekwaam bent en u dus in staat bent om aan uw levensexecuteur aan te geven wat uw wensen zijn. Ook kunt u dan zelf uw levensexecuteur benoemen en instructies geven;  zo houdt u zelf de regie in handen. U weet dan ook dat uw wensen door de levensexecuteur zullen worden uitgevoerd. De levensexecuteur zal u vertegenwoordigen bij financiële aangelegenheden en in gesprekken met artsen en andere betrokkenen. Wilt u uw levenstestament opmaken, bekijk dan onze levenstestament checklist, zodat u geen zaken over het hoofd ziet.

Medische verzorging in het levenstestament vastleggen

U kunt in het levenstestament vastleggen welke medische behandelingen of behandelverboden u nodig vindt of wenst. Tevens geeft u de bevoegdheid aan de levensexecuteur om dit met de artsen te bespreken wanneer nodig.

Beheer over uw financiën in het levenstestament vastleggen

De levensexecuteur of gevolmachtigde kan de bevoegdheid krijgen om uw financiën te beheren. Hoever deze bevoegdheid gaat kunt u zelf aangeven in het levenstestament.

Wensen over uw woning in het levenstestament vastleggen

U kunt in het levenstestament ook aangeven wat de levensexecuteur met uw woning moet doen wanneer u niet meer in staat bent om in deze woning te verblijven. Mag de huur opgezegd worden of de koopwoning worden verkocht? Op welk moment in de tijd mag dit gedaan worden?

Uw bedrijf en de dagelijkse leiding daarover in het levenstestament vastleggen

Heeft u een bedrijf, dan kunt u in het levenstestament vastleggen wie namens u als levensexecuteur o.a. de dagelijkse leiding van dit bedrijf op zich moet nemen en dus namens u bevoegd is om op te treden. Voor de bedrijfsvoering heeft u iemand nodig met expertise op dit terrein. Dit zal dus vaak iemand anders zijn dan de levensexecuteur die u voor uw medische en financiële zaken heeft benoemd.

De benoeming van een levensexecuteur of gevolmachtigde

Het is belangrijk dat u iemand kiest die u vertrouwt en die de juiste expertise in huis heeft.

Met deze professional of vertrouwenspersoon bespreekt u wat uw wensen zijn, welke taken en bevoegdheden de levensexecuteur krijgt. Samen neemt u de levenstestament checklist door.

Ook kunt u in het levenstestament opnemen dat de levensexecuteur rekening en verantwoording moet afleggen aan een toezichthouder. U bepaalt dan ook zelf wie de toezichthouder moet zijn. Dat kan bijvoorbeeld een familielid, een notaris of belastingadviseur of andere deskundige zijn.

Wanneer u de taken wilt verdelen, kunt u ook meerdere levensexecuteurs benoemen. U legt dan per taak vast wie welke bevoegdheden heeft.

Zoekt u een levensexecuteur?

De NalatenschapsMakelaar treedt ook op als Levensexecuteur of toezichthouder in levenstestamenten. Naast onze expertise inzake afwikkeling nalatenschappen zijn we ook professionele levensexecuteurs. Ten grondslag voor deze werkzaamheden ligt de opleiding Levensexecutele en Toezichthouder van de Nederlandse organisatie voor Executeurs (NOVEX); een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs en toezichthouders.

De benoeming van een bewindvoerder door de rechter

Heeft u geen levenstestament of heeft u in uw levenstestament niemand benoemd dan gebeurt het volgende wanneer u wilsonbekwaam wordt verklaard: familieleden of derden kunnen bij de kantonrechter een verzoek indienen om voor u een bewindvoerder te benoemen. Dat kan iemand zijn die u niet kent of die u zelf nooit gekozen zou hebben.

Levenstestament Checklist

Met onze levenstestament checklist kom je nooit voor verassingen te staan. In de levenstestament checklist tref je de belangrijkste zaken aan die in het testament opgenomen kunnen worden.

 • Waarom wilt u een levenstestament maken?
 • Wilt u één levensexecuteur of meerdere personen benoemen?
 • Waarvoor wilt u volmacht geven?
 • Mag de levensexecuteur schenkingen doen of aannemen?
 • Mag de levensexecuteur loon in rekening brengen?
 • Benoemt u een toezichthouder waaraan de levensexecuteur rekening en verantwoording moet afleggen?
 • Wanneer treedt het levenstestament in werking?
 • Zijn er huisdieren en zo ja, wat moet hiermee gebeuren?
 • Wat moet er gebeuren met de woning en met de inboedel bij opname in verpleeghuis?
 • Wat moet er gebeuren met onroerend goed bij opname in verpleeghuis?
 • Wat moet er gebeuren met de inboedel bij opname in verpleeghuis?
 • Wat moet er gebeuren met uw bedrijf?
 • Wat zijn uw bezittingen en schulden?
 • Wat zijn uw medische wensen?
 • Mag de levensexecuteur overleg met artsen voeren?
 • Heeft u wilsverklaringen; wel of geen behandelstop of euthanasie?
 • Wat zijn uw uitvaartwensen?
 • Zijn er nog andere wensen die u wilt benoemen?

De NalatenschapsMakelaar helpt

Wilt u ook uw levenstestament opmaken, of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Oriënterend gesprek aanvragen

© 2021 De Nalatenschapsmakelaar.