Laat iemand alleen schulden na? Verwerp de erfenis!

Bij een erfenis ontvángen nabestaanden meestal iets van de overledene. Maar wát als iemand alleen maar schulden nalaat? Het is dan niet ondenkbaar dat er zich schuldeisers aandienen. Gelukkig heeft de wet hier wat op gevonden. Het is namelijk mogelijk om een erfenis te verwerpen. Dat betekent dat iemand afstand doet van zijn positie als erfgenaam.

Schulden nalaten

Zo belde onlangs Dini* mij op. Haar broer was in het buitenland gestorven. Hij had geen testament. Ze wist dat hij schulden had en verder geen noemenswaardige bezittingen en ook geen vaste woonplaats in Nederland. Volgens de wet zou de zoon van deze man de eerste erfgenaam zijn. Deze zoon had de erfenis al verworpen. Het erfrecht wijst in zo’n geval de ouders, broers en zussen van de overledene als erfgenaam aan.

Erfenis verwerpen

Ook Dini en haar moeder wilden de erfenis verwerpen. Dini had nog 2 kinderen en een kleinkind van 2 jaar oud. Die zouden, als Dini en haar moeder de erfenis hadden verworpen, aansprakelijk zijn voor de schulden. Wilden zij dit niet, dan moesten ook zij de erfenis verwerpen.

Verzoek kantonrechter voor minderjarigen

Bij de kantonrechter heb ik toestemming moeten vragen om voor het minderjarige kleinkind van Dini te mogen verwerpen. In deze aanvraag stond waarom de familie de erfenis wilde verwerpen en daarbij hoorde ook een overzicht van de bezittingen en schulden van haar broer.

Niet meer aansprakelijk

Met de toestemming van de kantonrechter en alle andere benodigde papieren is de aanvraag verzonden aan de rechtbank. Na een paar weken kon ik Dini alle ‘Aktes verwerpen’ toezenden. Als er nu schuldeisers bij hen aankloppen, kunnen zij aantonen dat zij niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de overledene. Een hele geruststelling!

* gefingeerde naam

Oriënterend gesprek aanvragen


Monique Janssen

Mijn naam is Monique Janssen. Ik ben sinds 2012 erkend NalatenschapMakelaar. Als leidinggevende bij een non-profit adviesbureau bood ik steeds praktische oplossingen voor complexe zaken. Mijn werk als NalatenschapsMakelaar sluit hier mooi op aan. Een erfenis of nalatenschap afwikkelen is een lastige klus, vooral bij ingewikkelde familieverhoudingen of samengestelde gezinnen. Naast juridische en financiële kennis vergt het intuïtie, mensenkennis, overleg en zuiver handelen. Als onafhankelijk adviseur en vertrouwenspersoon ben ik u graag van dienst om alle zaken zo efficiënt, snel en voordelig mogelijk af te handelen. Voor mij alledaags werk, voor u een geruststelling in moeilijke tijden!

© 2021 De Nalatenschapsmakelaar.