Hulp bij conflict tussen erfgenamen

executeur nalatenschapsmakelaar

Als NalatenschapsMakelaar word ik regelmatig benaderd door een erfgenaam die zich benadeeld voelt door andere erfgenamen.

Oriënterend gesprek aanvragen

Boze stiefmoeder?

Als een van je ouders, stel je vader, is hertrouwd, krijgt de nieuwe partner doorgaans na het overlijden van vader zijn hele nalatenschap. Als kind krijg je jouw kindsdeel pas als ook deze nieuwe partner overlijdt. Je erft nu alleen een vordering.

Pim belde mij; zijn vader was hertrouwd met een veel jongere vrouw, laten we haar Lia noemen. Vader was overleden en Pim wilde nu de omvang van zijn kindsdeel weten. Immers, het kon nog lang duren voor Lia zou overlijden, en zouden haar kinderen t.z.t. nog weten welk bedrag Pim nog toekwam? Maar Lia wilde geen opgave doen van de nalatenschap van haar man. Zij noemde dat aantasting van haar privacy en hield alle contact af. Pim had echter wel degelijk recht op deze informatie. Uiteindelijk, met veel voeten in de aarde, heb ik voor Pim toch een onderbouwde en ondertekende opgave van zijn erfdeel kunnen lospeuteren bij Lia. Dat kan strijd voorkomen na het overlijden van Lia.

Graaiende broer?

Dan Nel en haar broer Cees. Cees woonde vlak bij hun oude moeder en had lange tijd haar financiën verzorgd. Nel vertrouwde het niet helemaal, maar liet het gaan om de lieve vrede. Toen moeder overleed, zei Cees dat er geen geld meer was, ma had bij leven alles opgemaakt. Nel wist echter dat er enkele jaren daarvoor nog een vette spaarrekening was. Cees hield voet bij stuk en Nel riep mijn hulp in. We ontdekten bij de bank dat moeder grote bedragen naar de rekening van Cees had overgemaakt. Hiermee geconfronteerd gaf Cees toe, maar zei dat moeder dat zelf zo wilde. Het is niet te bewijzen of dat klopt of dat Cees dit zelf zo geregeld heeft, maar Nel heeft in elk geval recht op een deel van die ‘schenkingen’. Het kan niet zo zijn dat één kind alles krijgt en de ander niets. Ik heb Cees nu juist de berekening gestuurd van wat hij aan Nel moet overmaken. Ik ben erg benieuwd of hij akkoord gaat of dat we de rechter erbij moeten gaan halen.

Iets meer rechtvaardigheid?

Gelijk hebben en gelijk krijgen; helaas een groot verschil en niet alles gaat zoals je zou willen. Maar wat ben ik blij als het me weer eens is gelukt om iets te regelen dat een benadeelde erfgenaam zelf niet voor elkaar kreeg!

Oriënterend gesprek aanvragen


Harriët Verkleij

Wat komt er veel op je af na een overlijden. Zoveel emoties en dan ook nog zoveel te regelen, op te ruimen, keuzes te maken. Veel mensen zien enorm tegen al die beslissingen en klussen op. Graag sta ik u daarin bij. Ik kan u veel organisatorisch en regelwerk uit handen nemen en zorg ervoor dat u daarbij het overzicht behoudt. Heeft u vragen over hoe u uw eigen nalatenschap het beste kunt regelen? Dat kan complexe materie zijn. Anderen zeggen van mij dat ik ingewikkelde problematiek kan terugbrengen tot overzichtelijke proporties. Zo kan ik u helpen om uw vraagstuk te ontwarren zodat u weloverwogen keuzes kunt maken. Ik ben een energieke en pragmatische aanpakker. Mijn inhoudelijke basis wordt gevormd door een combinatie van een sociale studie en een financiële opleiding. Ik heb lang gewerkt in verschillende adviserende functies. Zo heb ik met veel typen mensen mogen werken en ervaring opgedaan op diverse werkterreinen. In mijn werk als Nalatenschapsmakelaar, dat ik nu bijna vier jaar doe, komen mijn kwaliteiten en interesses prachtig samen. Daarmee kan ik de last die een nalatenschap kan zijn, helpen verlichten. In een oriënterend gesprek kunnen we samen bekijken wat er bij u aan de orde is en hoe ik u daarbij kan adviseren of ondersteunen. Ik ben lid van de NOVEX, Nederlandse Organisatie voor Executeurs

© 2021 De Nalatenschapsmakelaar.