Erven? Waar moet ik beginnen?

Erven als familielid of naaste gaat gepaard met een emotionele tijd. Een hoop zaken moeten geregeld worden. Je moet het overlijden melden bij de gemeente. Dit moet binnen vijf werkdagen geregeld worden. Bij de gemeente krijg je een document, waarin toestemming wordt gegeven voor de uitvaart. Dan is er de vraag of je de erfenis kunt aanvaarden of dat je deze moet verwerpen? En er zal een uitvaart geregeld moeten worden. Als je weet dat je de erfenis aanvaardt, kun je een verklaring erfrecht ‘(https://nalatenschapsmakelaar.nl/faq/wat-is-een-verklaring-erfrecht.html) aanvragen waarin wordt vastgesteld wie de erfgenamen zijn.

Verwerpen of aanvaarden bij erven

Erfgenamen verwerpen een erfenis wanneer ze weten dat de schulden in de nalatenschap hoger zijn dan de opbrengsten. Soms verwerpen ze een erfenis om emotionele redenen. Ze willen er dan gewoon niets mee te maken hebben. Over het algemeen wordt er bij erven beneficiair aanvaard. Dat wil zeggen dat er eerst een boedelbeschrijving plaatsvindt, zodat de erfgenamen precies weten wat de nalatenschap inhoudt. Maak voordat je een duidelijk beeld hebt over wat je gaat erven geen overhaaste beslissingen. Geef ook geen geld uit van de overledenen en maak geen gebruik van zijn of haar eigendommen, omdat je hierdoor de erfenis automatisch aanvaard kan hebben. Kijk hier voor hulp bij aanvaarding en verwerping van een erfenis.

Uitvaart regelen

Als de overledene een uitvaartverzekering had, kun je met hen contact opnemen. De uitvaartorganisatie stuurt een uitvaartbegeleider om de wensen van de familie en de overledene op te nemen. De uitvaartbegeleider verzorgt in dat geval de hele uitvaart. Heeft de overledene geen uitvaartverzekering dan zal de familie de uitvaart zelf moeten organiseren. Pas hierbij op met het uitgeven van geld van de overledene aangezien dit kan leiden tot het automatisch aanvaarden van de erfenis.

Oriënterend gesprek aanvragen


Monique Janssen

Mijn naam is Monique Janssen. Ik ben sinds 2012 erkend NalatenschapMakelaar. Als leidinggevende bij een non-profit adviesbureau bood ik steeds praktische oplossingen voor complexe zaken. Mijn werk als NalatenschapsMakelaar sluit hier mooi op aan. Een erfenis of nalatenschap afwikkelen is een lastige klus, vooral bij ingewikkelde familieverhoudingen of samengestelde gezinnen. Naast juridische en financiële kennis vergt het intuïtie, mensenkennis, overleg en zuiver handelen. Als onafhankelijk adviseur en vertrouwenspersoon ben ik u graag van dienst om alle zaken zo efficiënt, snel en voordelig mogelijk af te handelen. Voor mij alledaags werk, voor u een geruststelling in moeilijke tijden!

© 2021 De Nalatenschapsmakelaar.