Bij leven

Hulp bij erfenisplanning

Erfenisplanning: uw nalatenschap regelen

‘We zijn bezig na te denken over onze eigen erfenis. Kunt u ons helpen met een testament, zodat we zo min mogelijk erfbelasting betalen?’

‘Wilt u mijn levensexecuteur en executeur zijn, alles regelen wanneer ik dat zelf niet meer kan en als ik overlijd? Ik heb niemand anders die ik het kan vragen.’

‘Ik ben alleenstaand ouder. Ik wil graag eens overleggen wat ik allemaal moet regelen voor als mij iets overkomt. Zodat ik mijn kinderen zo goed mogelijk verzorgd achterlaat.’

‘Ik heb zelf geen kinderen en wil alles nalaten aan die van mijn zus. Ook wil ik schenken aan goede doelen. Ik heb al een testament, maar dat is 20 jaar oud. Kunnen we een afspraak maken?’

‘Mijn man en ik worden een dagje ouder en hebben drie kinderen. Nu  vragen we ons af hoe dat moet als een van ons bijvoorbeeld dement wordt. Wie neemt dan namens mij (of mijn man) de belangrijke beslissingen? We hebben wel eens gehoord van een levenstestament. Kunt u ons daarbij adviseren en helpen?'

Goed geregeld geeft rust

Niemand denkt graag na over het laatste afscheid. Erfenisplanning heeft dus meestal geen hoge prioriteit. Toch horen wij als NalatenschapsMakelaar opgeluchte geluiden van praktisch iedereen die wij hebben geholpen bij het opstellen van een testament. Dat het zoveel rust geeft te weten dat het nu eindelijk goed geregeld is. En dat de wensen in het testament zijn opgenomen.

Goed geregeld voorkomt onenigheid

Ook uw kinderen, familie en andere nabestaanden zullen er blij mee zijn te weten dat is vastgelegd hoe u het wilt hebben. In die bijzondere tijd vlak na een overlijden worden familiebanden vaak aangehaald. Maar niet zelden zet een erfenis relaties flink onder druk. Om precies te zijn: één op de drie nalatenschappen leidt tot ruzie. Een testament voorkomt veel narigheid.

Executeur
De executeur zorgt dat uw wensen over uw nalatenschap, vastgelegd in uw testament, worden uitgevoerd. Zo hoeft u uw eigen dierbaren daar niet mee te belasten en u heeft de zekerheid dat de afwikkeling professioneel zal verlopen. U kunt De NalatenschapsMakelaar benoemen tot uw executeur.

Goed geregeld betekent nog zoveel meer

Levenstestament
Wie het echt goed regelt, is op alles voorbereid. Ook op het risico van wilsonbekwaamheid: de situatie dat u bijvoorbeeld door ziekte of een ongeluk niet meer zelf kunt of mag beslissen over uw eigen leven. In een levenstestament legt u vast wat u wilt dat er in bepaalde omstandigheden gebeurt en wie dat in zo’n geval mag doen namens u.

De vraag is: wie geeft u de volmacht om namens u te beslissen als u het zelf niet meer kunt? Op financieel gebied, maar ook over medische kwesties. U kunt één of meerdere personen benoemen. Denk aan iemand die over de financiële aangelegenheden gaat en aan iemand anders die over uw medische zaken mag beslissen. Wij helpen u zo’n levenstestament opstellen.

Levensexecuteur
De levensexecuteur is degene die namens u en in opdracht van u beslist over belangrijke zaken als u dat zelf niet meer kunt, mag of wilt. Hebt u zelf niemand in uw omgeving die u die taken toevertrouwt? U kunt ook de NalatenschapsMakelaar tot levensexecuteur benoemen

Fiscale planning
Erfenisplanning is ook rekening houden met de erfbelasting: ervoor zorgen dat erfgenamen straks zo weinig mogelijk erfbelasting betalen. Op een fiscaal interessante manier, maar natuurlijk wel binnen de regels. De wet biedt daar mogelijkheden voor. Wij van De NalatenschapsMakelaar kennen ze. Wij adviseren u zodat de belasting op legale wijze wordt beperkt voor uw erfgenamen.

© 2021 De Nalatenschapsmakelaar.